Råd för funktionshinderfrågor

Kommunens råd för funktionshinderfrågor tillvaratar intresset hos personer med funktionsnedsättning.

Samhället ska vara utformat så att alla kan vara fullt delaktiga oavsett funktionsförmåga. Därför har rådet för funktionshinderfrågor möjlighet att lämna synpunkter på förslag innan färdigställande. Det kan till exempel handla om lärmiljön i skolan eller hinder i den fysiska miljön.

Rådet hanterar även egna frågor som är av intresse för personer med funktionsnedsättning och fungerar som forum för gruppens intressen.

Mötesanteckningar Rådet för funktionshinderfrågor

Ordföranden

Ordförande

Jacob Högfeldt (M)
Telefon: 070-5666222
E-post: jacob.hogfeldt@strangnas.se

Vice ordförande

David Aronsson (V)
E-post: david.aronsson@strangnas.se


Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 maj 2023