Brottsförebyggande arbete

Här kan du ta del av information om hur Strängnäs kommun arbetar brottsförebyggande i den ordinarie verksamheten eller i samverkan med andra.

Kommunens brottsförebyggande arbete samordnas av trygghetssamordnaren. Det kan handla om grannsamverkan, trygghetsvandringar, båtsamverkan eller hur du skyddar dig mot brott och bedrägerier.

Samverkan med polisen

Strängnäs kommun har sedan 2008 ett samverkansavtal med Polisen. Syftet är att visa samarbetet mellan polismyndigheten och Strängnäs kommun för att förebygga brott och öka tryggheten i Strängnäs kommun. Kommunen och Polisen skriver också gemensamt under medborgarlöften. Löftena är en utveckling och förstärkning av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun.

Särskild inriktning på ungdomar

Det brottsförebyggande arbetet, med särskild inriktning på ungdomar, ska främst ske i den ordinarie verksamheten och i samverkan med andra myndigheter och civilsamhället.

För kommunens brottförebyggande arbete i samverkan med andra använder vi väl beprövade modeller. De kallas lokala BRÅ (brottsförebyggande råd) och effektiv samordning för trygghet (EST). Där skapar vi tillsammans en gemensam lägesbild som pekar på behov och insatser på kort och lång sikt.

Lokala BRÅ

De lokala BRÅ-grupperna i Strängnäs kommun är indelade i fyra lokala grupper i Åkers styckebruk, Mariefred, Stallarholmen och Strängnäs.

Det lokala BRÅ omfattar grundskolor med elever i årskurs 6 till 9 och gymnasieskolan. Friskolorna med elever i motsvarande åldrar bjuds också in att vara med. Lokala BRÅ leds av trygghetssamordnaren.

I BRÅ ingår socialtjänsten, fritidsgårdsverksamheten och skolan. Tillsammans ska de arbeta med förebyggande insatser med kommunpolis, kyrkan och föreningslivet när ungdomar eller grupper av ungdomar kan hamna i riskzonen för brottslig verksamhet.

Insatser vid behov

Beroende på vilken problematik eller vilka behov som uppstår gör kommunen olika insatser när det behövs. Några exempel på det är kampanjer mot droger riktade till vårdnadshavare eller om nya regler för A-traktorförare och deras vårdnadshavare.

Här kan du läsa och ladda ner informationsmaterial för några prioriterade frågor:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2022