Våld och hot

Våldsam vuxen med knyten näve

Att vara utsatt för våld, fysiskt och/eller psykiskt, påverkar en persons hela livssituation och innebär också att man är utsatt för brott. Barn som lever i familjer där våld förekommer är brottsoffer. Det gäller även kvinnor och män.

Dölj ditt besök

Om du snabbt behöver lämna sidan - tryck på den röda knappen med texten Panik, lämna sidan! längst ned på sidan. Du kan även ta bort de spår du lämnar efter dig på datorn för att dölja vilka sidor du har besökt. Du kan läsa om hur du döljer ditt besök här.

Stöd vid våld i nära relation

Personer som är utsatta, eller utsätter andra för våld behöver särskilt stöd och hjälp. Du har rätt att få den av socialkontoret.

Om du själv är utsatt eller känner någon som är utsatt för våld så kan du ringa vår mottagningssektion för rådgivning, du får vara anonym. Du kan också kontakta vår samordnare för våld i nära relation.

Under kvällar, nätter och helger finns socialjour på telefon 112.

Ansökan

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Det är behoven som avgör vilken form av stöd som kan bli aktuellt.

Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via våra e-tjänster.

För att få mer information kan du vända dig till kontaktcenter, måndag-fredag klockan 09.00-12.00 och 13.00-16.00 på 0152-291 00.
Där kan du också bli hänvisad vidare om du vill göra en ansökan och inte kan använda e-tjänsten nedan.

Får du ett avslag eller delavslag på din ansökan kan du överklaga det till Förvaltningsrätten.

Manscentrum

Manscentrum i Stockholm är en fristående behandlingsmottagning med inriktning att bistå män i kris. Mer information om Manscentrum hittar du här.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Specialutbildad personal svarar på alla sorters frågor om kvinnofrid. Vi har tillgång till tolkar på olika språk. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-50 50 50
Webbplats: Kvinnofridslinjen

Kvinno och tjejjouren Måna

Föreningen som finns i Strängnäs sedan 1986 är en ideell, partipolitiskt och religiöst fristående verksamhet. Med kommunala medel och volontärers arbete driver Måna verksamheten utan vinstintresse. Måna arbetar under tystnadsplikt och du kan alltid vara anonym. Hos Måna erbjuds samtalsstöd fysiskt, på telefon eller via chatt för våldsutsatta kvinnor och tjejer.


Telefon: 073 201 43 93
epost: info@kvinnotejjjourenmana.se

Barnens hjälptelefon

Barn och ungdomar som växer upp i familjer där våld förekommer har en svår situation och har rätt till hjälp och stöd. Som barn eller ungdom kan du också kontakta BRIS på telefon 116 111, eller Rädda Barnen på telefon 08-698 90 00 eller 08-698 90 19.

Barnahus

Barnahus i Eskilstuna är en verksamhet för samverkan mellan olika myndigheter. Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år som utsatts för eller bevittnat våld i nära relation, sexualbrott eller andra allvarliga brott.

När en anmälan om våld eller sexuella övergrepp mot barn kommer in till socialtjänsten ska socialtjänsten kontakta Barnahus. Därefter kallar samordnarna på Barnahus till samråd med socialsekreterare, polis, åklagare, representant från barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP), representant från barnkliniken och eventuellt den som gjort anmälan.

Övrigt

Brottsofferjouren telefon 0152-176 00.

Kontakt

 • Samordnare våld i nära relation

  Samordnare våld i nära relation

  Telefon:

  0152-296 38

  E-postadress:

  daniel.eriksson2@strangnas.se

 • Södermanlands länsjour

  Telefon:

  112

  Länsjouren finns tillgänglig efter kontorstid

  och handhar akuta ärenden som inte kan vänta till nästkommande vardag.
  Kvällar och helger prioriteras barnärenden och våld i nära relation.

 • Mottagningsgruppen

  Telefon:

  0152-29100

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Telefontid måndag-fredag klockan 09.00-12.00 och 13.00-16.00
  Observera att om du vill vara anonym ska du inte uppge ditt namn eller kontaktuppgifter till dig.

 • Kontaktcenter

  Telefon:

  0152-29100

  E-postadress:

  kontaktcenter@strangnas.se

  Postadress:

  Nygatan 10

  64580  Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2022