Akut hjälp

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns hjälp eller stöd inom olika områden. Här hittar du viktiga telefonnummer.

SOS Alarm

När man är i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp.
Polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning.
Telefon: 112
Webbplats: SOS alarm

Sjukvårdsrådgivningen

Ring 1177 dygnet runt, för råd om vård. Du får svar på om det är något du själv kan göra eller om du behöver komma till sjuksköterska eller läkare.
Telefon: 1177
Webbplats: 1177.se

Socialjour

Södermanlands länsjouren finns tillgänglig efter kontorstid.

Verksamheten hanterar akuta sociala problem som inte kan vänta tills nästkommande vardag då ordinarie verksamheter inom socialtjänsten finns på plats. Länsjouren prioriterar barnärenden samt personer som är utsatta för våld i nära relation.

Länsjouren finns i tjänst vardagar klockan 17.00-00.00  och helger klockan 14.00-00.00.

Du når socialjouren genom att ringa 112, där du meddelar ditt ärende och telefonnummer så ringer en socialsekreterare upp dig.

Polisen

Telefon: 112
För icke akuta ärenden ring 114 14

Psykiatrisk akutmottagning och Mobilteam

Psykiatriska klinikens akutmottagning vänder sig till dig som besväras av allvarliga akuta psykiatriska problem. Du ska i första hand kontakta din vårdcentral, men du är också välkommen att själv boka tid eller remitteras från annan behandlare, till exempel från din vårdcentral. På akutmottagningen får du träffa sjuksköterska och läkare.

Telefon: 016-10 35 10
Telefontider: måndag-söndag dygnet runt
Öppettider: måndag-söndag dygnet runt

Webbplats: Psykiatriska akutmottagningen, Mälarsjukhuset

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Sörmland (BUP)

På vardagar handläggs akuta ärenden på BUP av våra kris- och konsultationsteam på respektive ort. Kvälls- och nattetid, och under helger handläggs akuta ärenden av vuxenpsykiatriska klinikerna i länet. Rådgivning och nyanmälan av ärenden handläggs dagtid på de olika mottagningarna.

Telefon: 010-492 58 28
Telefontider: måndag-fredag klockan 8-12, måndag-fredag klockan13-16
Öppettider: måndag-fredag klockan 8-12, måndag-torsdag klockan 13-16, fredag klockan 13-16

Webbplats: Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset

Självmordslinjen

Till Självmordslinjen kan du som mår psykiskt dåligt och har tankar på självmord ringa, chatta eller mejla anonymt. Självmordslinjen är öppen dygnet runt, alla dagar.

Telefon: 901 01
Webbplats: Självmordslinjen, Mind.se

Giftinformation

De vanligaste förgiftningarna orsakas av läkemedel, kemiska produkter, svamp, växter eller vid hantering av farliga ämnen. Giftinformationscentralen svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud. Telefonrådgivningen är tillgänglig dygnet runt – året runt, för allmänheten och sjukvården i hela landet. När du ringer till Giftinformationscentralen får du direkt tala med en specialutbildad apotekare.

Telefon: 112 vid förgiftning, 010-456 67 00 i mindre brådskande fall.
Webbplats: Giftinformation

Barnens hjälptelefon

Till BRIS - barnens hjälptelefon kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på våra telefoner. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Behöver du mer hjälp av oss, be att få prata med ett BRIS-ombud.

Telefon: 116 111
Webbplats: Bris

BRIS Vuxentelefon - om barn

Hit är alla vuxna välkomna att ringa anonymt för att prata om vad som helst. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Du kan vara anonym.

Telefon: 077-150 50 50

Barn- och ungdomslinjen på IVO

Inspektionen för vård och omsorg (IVO), är en myndighet som har tillsyn över verksamhet enligt LSS, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Vill du fråga om dina rättigheter eller berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården? Kontakta IVO:s barn- och ungdomslinje

Webbplats: IVO

Röda Korsets telefonjour

Saknar du någon att prata med? Livet skiftar. Vi kan alla hamna i situationer när vi tappar fotfästet, känner oss ledsna eller oroliga och behöver någon att prata med.

Telefon: 0771-900 800
Telefontider: alla dagar klockan 14–22.

Jourhavande kompis

Du är aldrig så ensam som du kanske känner dig ibland. Du som är under 25 år kan ringa Röda Korsets jourhavande kompis och prata om det där som du inte vill eller vågar ta upp med någon annan.

Telefon: 020-222 444
Telefontider: måndag-fredag klockan 18–22 och lördag-söndag klockan 14–18.

Ungdomsmottagningen - din ungdomsmottagning på nätet

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.

Webbplats: UMO

Vid större olyckor och kriser i samhället

113 13 är ett nationellt nummer där du kan få information vid större olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel vara större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor och jordskalv.

Du kan också lämna information om större olyckor och kriser via 113 13.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juli 2023