Integration och inkludering

Här hittar du information om vilket stöd som du som nyanländ kan få för att komma in i det svenska samhället.

Aktiviteter och stöd för dig som nyanländ

Det finns många projekt och initiativ för att stötta dig som nyanländ.

Ungdomar spelar handboll.

Föreningsmatchning

Efter anmält intresse letar vi upp en matchning till dig som person eller förening.

Man håller upp den Svenska flaggan

SFI (Svenska för invandrare)

Grundläggande utbildning för dig som inte har svenska som modersmål.

Unga människor arbetar ihop

Språkcentrum

Språkcentrum tar emot nyanlända med annan språkbakgrund än svenska

Kommunens ansvar och samarbeten

Kommunen erbjuder nyanlända flyktingars barn plats på förskola och skola. Kommunen tar också emot och placerar ensamkommande barn, det vill säga barn som är under 18 år och kommer till Sverige utan vårdnadshavare.

Kommunen samarbetar också med en rad olika organisationer och projekt, för att underlätta för nyanlända att komma in i det svenska samhället.

Andra myndigheter och organisationer

För att människor som flyttat hit från ett annat land ska bli mottagna på ett bra sätt samarbetar en rad aktörer. Här har vi samlat några av dem och berättar vad de gör och ansvarar för.

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för etableringen av nyanlända som får uppehållstillstånd i Sverige. Det innebär att Arbetsförmedlingen skapar förutsättningar för den nyanlände att snabbt komma i arbete eller påbörja en utbildning.  

Migrationsverket prövar skälen för ansökan om asyl och de ansvarar också för att asylsökande i Sverige har någonstans att bo medan de väntar på att få sin ansökan prövad. Migrationsverket anvisar kommuner som ska ordna boende för ensamkommande barn, enligt lagen om mottagande av asylsökande, samt nyanlända till kommuner för bosättning, enligt lagen om bosättning

Länsstyrelsens ansvar för att stötta och underlätta kommuners arbete med att ta emot nyanlända flyktingar. Länsstyrelsen är också ansvariga för att skapa regionala samarbeten mellan länets kommuner och andra berörda aktörer.

Portalen vänder sig till dig som är ny i Sverige och enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Här finns allt samlat på flera olika språk, på en och samma plats.

Regionen ansvar att erbjuda nyanlända flyktingar en kostnadsfri hälsoundersökning. 

Regionen ansvarar också för att nyanlända vuxna får tand- och sjukvård, om ett akut problem uppstår. Nyanlända barn och unga upp till och med 19 år får samma hälso- och sjukvård inklusive tandvård som övriga barn i Sverige.

Regeringens mål för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

Målet för integrationspolitiken uppnås främst genom generella åtgärder för hela samhället, vilket innefattar åtgärder inom områden som arbetsmarknad, utbildning, hälsa och sjukvård och bostadsbyggande.

Läs mer på regeringens webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2024