Studiehandledning

Alla elever som har ett behov av studiehandledning på modersmål har rätt att få detta.

Ansökan för studiehandledning på modersmål görs av skolan inför varje läsår. Gäller förskoleklass, grundskola och gymnasiet.

Respektive rektor gör en bedömning om kraven för antagning är uppfyllda och fattar ett beslut. Ansökan med beslut lämnas sedan till samordnaren på Språkcentrum. Antagning till grupperna under läsåret sker i mån av plats.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 oktober 2018