Misstanke om barn som far illa

Socialkontoret har det yttersta ansvaret för att barn (upp till 18 år) får sina grundläggande behov tillgodosedda. För att vi ska kunna hjälpa till måste vi få veta var behoven finns.

Vid akut fara, kontakta polisen på 112.

Misstänker du att ett barn far illa?

Om du vill göra en orosanmälan kan du göra det muntligt eller helst skriftligt till Socialkontoret, mottagningssektionen. Kontakta mottagningsenheten på telefon 0152-299 95

Vuxna och barn som har problem inom familjen kan vända sig till socialtjänsten för att få information om vilken hjälp som finns.

Innan du gör en anmälan kan du ta kontakt med socialkontoret för att diskutera din oro

Anonym anmälan

Som privatperson har du rätt att göra en anonym anmälan, kontakta då mottagningsenheten under telefontiden.
Telefontid: måndag-fredag klockan 8.30-9.30
Mellan klockan 9.30-17.00 har vi en telefonsvarare som vi lyssnar av tre gånger per dag. Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig så snart vi kan.

Skyldighet att anmäla

Personer som arbetar i verksamheter som rör barn och ungdom, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialkontoret, har anmälningsskyldighet enligt lag.

Socialjour efter kontorstid

Den länsgemensamma socialjouren är anträffbar kvällar och helger när övriga delar av socialkontoret inte är tillgängliga.

Länsjouren Södermanland är en länsgemensam socialjour som finns för kommunerna: Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm Oxelösund, Strängnäs och Vingåker.

Verksamheten hanterar akuta sociala problem som inte kan vänta tills nästkommande vardag då ordinarie verksamheter inom socialtjänsten finns på plats. Länsjouren prioriterar barnärenden samt personer som är utsatta för våld i nära relation.

Länsjouren finns i tjänst vardagar klockan 17.00-00.00  och helger klockan 14.00-00.00.
Du når dem genom att ringa socialjouren via 112 där du meddelar ditt ärende och telefonnummer så ringer en socialsekreterare upp dig.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2019
Omsorg och hjälp