Misstanke om barn som far illa

Här hittar du information om hur du ska agera om du misstänker att barn far illa.

Misstänker du att ett barn far illa?

Vid en akut oro eller hotfull situation – ring polisen på 112!

Kontakta socialkontorets mottagningsgrupp för att diskutera din oro. Du kan vara anonym. Din oro kan handla om att barnet uppvisar oro, ledsamhet, ofta har svåra mardrömmar, ångest eller på något sätt uttrycker otrygghet. Det kan handla om att du hör skrik, gråt eller dunsar från lägenheten intill. Det kan handla om ensamma barn som rör sig själva i kvarteret där du bor under tider då barn borde vara hemma. Det kan vara att du ser ett yngre barn med äldre barn och du känner oro utifrån det. Du behöver inte veta hur det är utan endast uppleva oro.

En orosanmälan kan du göra muntligt eller skriftligt till socialkontorets mottagningsgrupp, ni når mottagningen via kommunens kontaktcenter på telefonnummer 0152-291 00, måndag till fredag klockan 09.00-12.00 och 13.00-16.00.

Vuxna och barn som har problem inom familjen kan även vända sig till mottagningsenheten för att få information om vilken hjälp som finns.

Om du önskar råd och stöd kan du alltid ringa mottagningsgruppen för att få vägledning. Mottagningsgruppen stöttar dig så du hamnar rätt och får kontakt med rätt verksamhet gällande dina frågor och funderingar.

Nedan hittar du gruppens e-post adress dit du kan skicka in din fråga och få svar i skrift.

Mottagningsgruppen: anmalan@strangnas.se

Inom Strängnäs kommun har vi utformat ett kontaktpersonen rutin där varje förskola, skola, polis, vårdcentralen mm har en egen kontaktperson som de ska vända sig till inom socialkontoret. Syftet med kontaktpersonen är att den kan ge allmänna råd och är den du vänder dig till vid synpunkter på samverkan. Om ditt ärende rör rådgivning gällande en anmälan eller om du ska göra en anmälan ska du kontakta mottagningsgruppen på deras jourtelefon eller göra anmälan via Strängnäs hemsida. Om det är ett pågående ärende tar du kontakt med barnets utredande socialsekreterare.

Du når grupperna lättast genom att ta kontakt via följande e-post:

Mottagningsgruppen: anmalan@strangnas.se

Utredningsgruppen barn och vuxna: utredningsenheten@strangnas.se

Den 1 juli 2023 började en ny lag gälla som säger att det är straffbart att involvera barn och ungdomar i brottslig verksamhet.

Ur de kriminellas synvinkel finns flera fördelar med att rekrytera unga då ett barn inte kontrolleras av polisen på samma sätt som en vuxenperson. Ett barn under 15 år kan inte heller inte dömas för brott. En ung person kan också vara lättare att påverka och utnyttja.

Du är inte ensam om att känna en oro för kriminalitet. Det är viktigt att du pratar men en annan vuxen när du har oro. Du ska alltid ringa och rådgöra med mottagningsgruppen om du har en oro samt anmäla din oro. Du kan vara anonym. Strängnäs kommun har en bred samverkan mellan våra olika verksamheter för att ge våra barn och unga stöd.

Du som vuxen eller förälder bör vara vaksam på olika varningstecken gällande ditt barn. Nedan listas några av dessa.

Varningstecken

 • Ändrad attityd, döljer saker eller börjar ljuga.
 • Börjar umgås med äldre ungdomar eller vuxna.
 • Swishar pengar eller har mer egna pengar än förut.
 • Kommer hem med dyra saker och kläder, skaffar ytterligare en mobil.
 • Har nya värderingar.

Läs mer om detta via följande länkar:

Gängsnacket - en guide för viktiga vuxna - Polismuseet.se

Så rekryteras barn och unga in i kriminalitet - Polisen.se

Så rekryterar kriminella dig som ung - Polisen.se

Vid en akut oro eller hotfull situation – ring polisen på 112

Som vuxen kan du också ringa till BRIS på 077-150 50 50 eller till Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50 (om du har oro för vuxen eller barn). Du kan även kontakta socialkontorets samordnare mot våld i nära relation Daniel Eriksson på telefon 0152-296 38.

Anonym anmälan

Som privatperson har du rätt att göra en anonym anmälan, kontakta då kontaktcenter under telefontiden, måndag-fredag klockan 09.00-12.00 och 13.00-16.00 telefon 0152-291 00.

Skyldighet att anmäla
Personer som arbetar i verksamheter som rör barn och ungdom, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialkontoret, har anmälningsskyldighet enligt lag. Anmälningsskyldiga kan inte vara anonyma.

Socialjour efter kontorstid

Den länsgemensamma socialjouren är anträffbar kvällar och helger när övriga delar av socialkontoret inte är tillgängliga.

Länsjouren Södermanland är en länsgemensam socialjour som finns för kommunerna: Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm Oxelösund, Strängnäs och Vingåker.

Verksamheten hanterar akuta sociala problem som inte kan vänta tills nästkommande vardag då ordinarie verksamheter inom socialtjänsten finns på plats. Länsjouren prioriterar barnärenden samt personer som är utsatta för våld i nära relation.

Länsjouren finns i tjänst vardagar klockan 16.00-00.00  och helger klockan 14.00-00.00.
Du når socialjouren genom att ringa 112, där du meddelar ditt ärende och telefonnummer så ringer en socialsekreterare upp dig.

Kontakt

 • Mottagningsgruppen

  Telefon:

  0152-291 00

  E-postadress:

  anmalan@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Telefontid:
  måndag-fredag, klockan 9-12 och 13-16.
  Du kan vara anonym, du behöver inte uppge ditt namn eller dina kontaktuppgifter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2024