Stöd till familjen

Upset woman sitting on sofa while brother teasing sister at home

Behöver du eller din familj stöd eller någon att prata med? Strängnäs kommun erbjuder olika stöd och behandlingsinsatser inom socialtjänstens öppenvård.

På denna sida presenteras insatser, kurser och rådgivning som ryms inom socialtjänstens öppenvård. Det betyder att det är gratis, frivilligt att delta och att du har möjlighet att vara anonym.

Hit kan du vända dig om du vill få stöd, hjälp och rådgivning kring dina relationer, din familjesituation och ditt föräldraskap.

Behöver du prata med någon om familjelivet eller relationer?

För dig med barn 0-6 år

På Familjecentralen i Strängnäs finns Familjevägledare som arbetar med att ge dig stöd i föräldrarollen. Hit kan du vända dig som nybliven förälder när föräldrarollen känns omtumlande, om du vill förstå mer om vad ditt barn behöver, har svårt att hitta fungerande rutiner eller är oense om hur ni ska uppfostra ert barn.

För dig i en parrelation

För att förebygga och minska problem i relationen mellan dig och din partner kan det vara skönt och bra att prata med någon. Familjerådgivningen är en behandlande och förebyggande kommuna verksamhet som drivs i samarbete med Vårdförbundet Sörmland. Läs mer på Vårdförbundet Sörmland för mer information hur du tar kontakt med familjerådgivningen. Du är välkommen oavsett din ekonomiska situation, etnisk tillhörighet eller sexuella läggning. Här råder sträng sekretess och det förs inga journaler. Ni kan också delta anonymt.

För dig i separation eller skilsmässa

Strängnäs kommun erbjuder samarbetssamtal för dig som ska separera eller är skild. Syftet är att stötta föräldrapar i frågor kring boende, vårdnad och umgänge.

För dig som bara vill prata med någon

Du kan också ringa till Föräldrarådgivningen. Hos föräldrarådgivning kan du som har barn i åldern 0-20 år vända dig för att få råd och stöd i din parrelation eller relationen till dina barn.

Är du utsatt för våld i nära relation? Läs mer på sidan Våld och hot om det stöd och den hjälp du kan få.

Föräldrautbildningar

ABC föräldrautbildning är för alla föräldrar som har barn mellan 3 -12 år. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling och syftar till att stärka relationen mellan barn och förälder. Läs mer på strangnas.se/abc

Komet föräldrautbildning vänder sig till dig som har barn mellan 12-18 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt. Kursen ger praktiska verktyg för att få det att fungera bättre hemma. Läs mer på strangnas.se/komet

Stöd vid missbruk

Har du eller någon i din familj problem med missbruk av alkohol, narkotika eller spel om pengar? Då kan du ansöka om stöd, rådgivning eller behandling. Du kan också kontakta Beroendecentrum Ung för rådgivning och behandling för ungdomar med beroende problematik.

Du som är anhörig till någon med missbruk eller beroendeproblematik är välkommen att kontakta Anhörigcentrum. Via kommunens anhörigcentrum anordnas det återkommande kurser för tonårsföräldrar med inriktning missbruk.

Kontakt

 • Socialkontoret

  E-postadress:

  socialnamnden@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Fax 0152-296 05

 • Mottagningsgruppen

  Telefon:

  0152-291 00

  E-postadress:

  anmalan@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Telefontid:
  måndag-fredag, klockan 9-12 och 13-16.
  Du kan vara anonym, du behöver inte uppge ditt namn eller dina kontaktuppgifter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 april 2023