Stöd till familjen

Upset woman sitting on sofa while brother teasing sister at home

Behöver du eller din familj stöd? Inom Strängnäs kommun arbetar med olika stöd och behandlingsinsatser inom socialtjänstens öppenvård.

Ibland behövs det ett biståndsbeslut från socialsekreterare för att få tillgång till vissa stödinsatser. Vi utför även en rad olika stödinsatser som inte kräver något beslut om bistånd. Alla dessa verksamheter är kostnadsfria och du har möjlighet att vara anonym.

Enskilt stöd av familjebehandlare på Familjecentralen gäller såväl relationer till barnet som till partnern.

För mer information kontakta Therese Burns-Howell 0152-297 07

I Strängnäs kommun finns Familjevägledare som att arbetar med att ge dig stöd i föräldrarollen.

Vi träffar föräldrar med barn 0-6 år som behöver prata om familjelivet. Det kan till exempel handla om att man är gravid eller nybliven förälder och tycker att det känns omtumlande, behöver förstå mer om vad sitt barn behöver, har mycket konflikter hemma, svårt att hitta fungerande rutiner eller är oense om hur man ska uppfostra sina barn.

Vi samarbetar med BVC (barnavårdscentralen), Barnmorskemottagningen och Öppna förskolan. Vi tillhör socialtjänsten men hos kan du vara anonym om du vill. Vi har tystnadsplikt och skriver inga journaler om dig och du bestämmer själv hur många gånger du vill komma och prata med oss. Allt är frivilligt och vi utgår från det du behöver prata om. Vi har lång erfarenhet av att prata med föräldrar och har god kunskap om barns utveckling i olika åldrar.

Du kan ringa eller skicka ett sms till oss för att boka en tid, du kan också prata med din sköterska vid BVC eller hitta oss på öppna förskolan på Familjecentralen i Strängnäs samt på öppna förskolorna i Mariefred och Åkersstyckebruk.

 

Familjevägledare Licelotte Löfberg 070 842 96 31

licelotte.lofberg@strangnas.se

Familjevägledare Mari Björk 070 202 95 17

mari.bjork@strangnas.se

 

Du kan också vända dig till Föräldrarådgivningen under telefontid tisdag klockan 12.30-13.30 samt torsdag klockan 8-9 på telefon 0152-294 90

Syftar till att få ett separerat föräldrapar att komma överens kring frågor om boende, vårdnad och umgänge. Samarbetssamtal är en insats utan bistånd, men kan även erbjudas på uppdrag av Tingsrätten.

För mer information ring kontaktcenter på 0152-29100.


Familjerådgivningen är en förebyggande och behandlande verksamhet som drivs i Vårdförbundet Sörmlands regi. Den bygger på frivillighet i kontakten och omgärdas av sträng sekretess. Familjerådgivarens arbete är avgränsat och fokuserat på de sökandes relation och livssituation.

Det finns en gemensam familjerådgivning för Eskilstuna, Katrineholm, Strängnäs, Vingåker och Flen.

Mottagningar finns i Eskilstuna, Katrineholm, Strängnäs och Flen.

För mer information kontakta Familjerådgivningen 016-12 10 50

Besöksadress: Källgatan 1, 645 31 Strängnäs

ABC föräldrautbildning är för alla föräldrar som har barn mellan 3 -12 år. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling och syftar till att stärka relationen mellan barn och förälder.

För mer information kontakta någon av gruppledarna.

Kurs på sex tillfällen för närstående till personer med beroendeproblematik eller missbruk. Syftet med kursen är att få en ökad förståelse för missbruk/beroende men också få en ökad förståelse för mitt eget beteende och mina känslor samt möjlighet till att få stöd av andra som lever i liknande situation. 

Som anhörig är det väldigt skönt att upptäcka att man inte är
ensam. Ofta tror man att det bara är jag som har det så här. Då kan det vara befriande att höra att andra tänker, tycker och känner på liknande sätt.

En sådan här kurs kan därför hjälpa den anhöriga att hitta
livsglädje och kraft att sätta rimliga gränser.

För mer information kontakta Eva Hammarström 0152-292 98 

Fredagruppen erbjuder olika former av stöd mot våld i nära relation. Stöd som erbjuds utan beslut om bistånd är:

Enskilda stödsamtal för dig som utsatts för våld i nära relation samt Kvinnogrupp för personer som utsatts för våld i nära relation.

För mer information kontakta Daniel Eriksson 070-842 92 71

Enskilda stödsamtal för dig som utövat våld mot en närstående.

För mer information kontakta Lotta Larsson 0152-292 73

Verksamhet där du ihop med andra föräldrar träffas vid sju tillfällen kring teman om hur man kan undvika konflikter och få en bättre relation till sin tonåring.

För mer information kontakta Therese Burns-Howell 0152-297 07

Stöd i grupp (ibland även enskilt) för att förhindra återfall i drogmissbruk.

För mer information kontakta Gunilla Hammar 0152-296 43

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Kontakt

 • Socialkontoret

  E-postadress:

  socialnamnden@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Fax 0152-296 05

 • Mottagningsgruppen

  Telefon:

  0152-29100

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Telefontid måndag-fredag klockan 09.00-12.00 och 13.00-16.00
  Observera att om du vill vara anonym ska du inte uppge ditt namn eller kontaktuppgifter till dig.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 maj 2022