ABC föräldrautbildning

Föräldrautbildningen ABC (Alla barn i centrum) är för alla föräldrar som har barn mellan 3-12 år.

Behöver du stöd i ditt föräldraskap?

Få saker är viktigare än relationen till våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer.

Höstens datum för föräldrautbildningen

ABC föräldragrupp på arabiska

Föräldrautbildningen kommer att starta under september månad 2023. Exakt startdatum kommer att meddelas vid ett senare tillfälle.

ABC föräldragrupp på svenska

Föräldrautbildningen kommer att starta under september månad 2023. Exakt startdatum kommer att meddelas vid ett senare tillfälle.

Anmäl dig till vår föräldrautbildning

Anmäl dig till Ewa Axvallen, förskollärare:
Telefon: 0722-473421
E-post: ewa.axvallen@strangnas.se

Hur går utbildningen till?

Vi ses fyra gånger under fyra veckor i grupp, med olika teman varje gång. Mellan varje träff får ni några uppgifter som ni gör hemma.

Utbildningen erbjuds på arabiska och svenska.

Träff 1 - Visa kärlek

Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera?

Träff 2 - Var med

Hur påverkar vi varandra i vardagen?
Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn?

Träff 3 - Visa vägen

Hur blir jag en lugn och trygg förälder?
Hur påverkar stress föräldraskapet?
Hur kan vi hantera ilska?

Träff 4 - Välj strider

Hur kan vi minska tjat och skäll i framtiden?

I nuläget planerar vi att ses på Familjecentralen i Strängnäs. Om det finns behov av att ses i en annan kommundel kan platsen komma att ändras.

Forskning bakom innehållet

Utbildningen utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling och syftar till att stärka relationen mellan barn och förälder.

Mer information
Läs mer om föräldrarstödsprogrammet ABC.


Anmäl dig till Ewa Axvallen, förskollärare:
Telefon: 0722-473421
E-post: ewa.axvallen@strangnas.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 maj 2023