Trygghetsvandringar

cykelstig på Tosterön

Vad tycker du om området där du bor? Känner du dig trygg i ditt närområde? Finns det platser som du undviker eller finns det platser där du inte vill att barn ska gå själva? Tycker du att något på en viss plats fungerar bra och borde testas på en annan plats? Då kanske du ska vara med på en trygghetsvandring.

I kommunens och polisens medborgarlöften finns trygghetsvandringar med som en viktig aktivitet att genomföra under året för att kommunen ska bli en tryggare plats att leva och bo i.

Hur funkar trygghetsvandringar?

Trygghetsvandringar är ett sätt att undersöka hur människor använder och trivs i sin närmiljö. En grupp människor går tillsammans genom ett område, som är bestämt i förväg, och tittar på det ur ett trygghetsperspektiv. Alla synpunkter ska samlas in och följas upp, både det som behöver fixas och det som fungerar bra.

Strängnäs kommun vill att du som bor och verkar i det aktuella området följer med som expert på just ditt närområde. Du deltar i vandringen tillsammans med kommunens trygghetssamordnare och stadsmiljöenhet, kommunpolisen, det upphandlade vaktbolaget och andra som kan kallas in vid behov.

Vad händer med synpunkterna?

Trygghetsvandringen ger en bra bild av hur de boende uppfattar sitt område och är ett bra underlag för den brottsförebyggande planeringen i kommunen.

En del synpunkter kan leda till snabba åtgärder, medan andra kan kräva en längre process.

Resultat från genomförda trygghetsvandringar

Här kan du ta del av resultaten från de genomförda trygghetsvandringarna under 2023:

Här kan du snart ta del av resultatet efter trygghetsvandringarna på:

Här kan du ta del av resultaten från de genomförda trygghetsvandringarna under 2022:

I mars bjöd kommunen in till en vandring med ungdomar runt fritidsgården i Strängnäs. Många synpunkter handlade om belysning.

 

Strängnäs kommun genomförde, i samarbete med kommunpolisen och det upphandlade vaktbolaget, tre trygghetsvandringar i kommunen under 2020. Med anledning av coronapandemin blev det svårarare att samla folk på ett säkert sätt och därför blev det inte möjligt att genomföra fler vandringar under året.

Fokusgruppen under året var ungdomar som bjöds in särskilt till två av vandringarna som under året genomfördes i Mariefred, Strängnäs centrum och Finningeområdet. Det planerades också för en vandring i Åkers styckebruk, men den kommer istället att genomföras under 2021.

Här kan du ta del av resultaten från de genomförda trygghetsvandringarna under 2020:

I februari bjöd kommunen in till en vandring med boende i området Finningevägen och Vallbyvägen i Strängnäs. Det som framkom under vandringen, t ex dålig belysning vid gångbanor eller växtlighet som försvårar sikt i trafiken, har beaktats och åtgärder tas av kommunen.

I oktober bjöd kommunen in till vandringar med ungdomar i Mariefred och centrala Strängnäs tillsammans med Team Ungdom och fritidsgårdarna.

Strängnäs kommun genomförde, i samarbete med kommunpolisen och det upphandlade vaktbolaget, fem trygghetsvandringar i kommunen under året.

Fokusgruppen under året var seniorer som bjöds in särskilt till vandringarna som under året genomfördes i Läggesta och Marielund, Stallarholmen, Abborrberget och Åkers styckebruk.

Här kan du ta del av resultaten från de genomförda trygghetsvandringarna under 2019:

Trygghetsvandring Aborrberget, Stallarholmen, Åkers styckebruk 2019 , 439 kB.

Trygghetsvandring Ekviken och Läggesta 2019 , 440 kB.

Vill du följa med?

Trygghetsvandringarna är öppna för alla. Har du egna förslag på platser som man borde titta på genom en gemensam trygghetsvandring? Då är du välkommen att kontakta vår trygghetssamordnare Marita Andersson på telefon 0152-29229 eller via mejl marita.andersson@strangnas.se.

Strängnäs kommun bjuder in till trygghetsvandringarna via kommunens webbplats och sociala medier. Det händer också att vandringarna arrangeras i samverkan med olika föreningar.

Trygghetsvandring är en inarbetad metod

Vandringarna är i första hand ett verktyg för att identifiera platser som upplevs som särskilt utsatta och otrygga, men det är också viktigt att titta på goda exempel - platser som upplevs som trygga och trivsamma.

Under vandringen skriver man upp platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att bli brottsplatser, och försöker hitta konkreta anledningar i den fysiska miljön som bidrar till problemen. Resultatet blir en inventering i trygghet där kommunen tillsammans med andra aktörer i samhället sedan försöker hitta lösningar på problemen. Det kan innebära både större och mindre åtgärder. Ofta handlar det om belysning, träd och buskar, bänkar och papperskorgar, gångbanor och cykelvägar som kan behöva lagas eller ändras, och ibland kameraövervakning.

Trygghetsvandring ger en möjlighet att fördjupa det demokratiska samtalet mellan medborgare och representanter för det offentliga samhället, som till exempel en kommun.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2023