Samverkan kommun och Polis

Vart fjärde år undertecknar Strängnäs kommun och Polisen en samverkansöverenskommelse.

Överenskommelserna ska ge struktur åt polisens och kommunens gemensamma brottsförebyggande arbete och tydliggöra vilka åtaganden parterna tar på sig. Överenskommelsen beskriver den övergripande strukturen samt vilka funktioner som har ansvar för genomförandet av handlingsplanen.

Här kan du ta del av den nya samverkansöverenskommelsen i sin helhet:

Samverkansöverenskommelse 2020-2023 , 874 kB.

Medborgarlöfte

Varje år undertecknar Strängnäs kommun och polisen dessutom ett medborgarlöfte. Medborgarlöftet är ett löfte om konkreta aktiviteter från polis och kommun i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun.

Här kan du läsa hela Medborgarlöftet för 2021.  , 168 kB. I dokumentet får du också svar på vissa frågor som uppstår eftersom listan nedan är en förkortad version.

Polisen och Strängnäs kommun lovar under 2021:

  • Områdespolisen och kommunpolisen kommer att fortsätta samverka med kommunen genom regelbundna möten, Brottsförebyggande råd (BRÅ) och Effektiv samordning för trygghet (EST), för att tidigt upptäcka ungdomar som är på väg in kriminalitet och narkotikamissbruk.
  • Polisen ska genomföra narkotikasök med hund på skolor i förebyggande syfte.
  • Polisen kommer att fortsätta arbeta med Linköpingsmodellen i hemmiljön. Det innebär att polisen, tillsammans med socialtjänsten, åker hem till personer i åldrarna 15 till 18 år, som misstänks ha börjat med droger. I hemmiljön informeras och konfronteras föräldrar och ungdomar om misstankarna.
  • Polisen kommer att genomföra insatser mot problematiken runt mopedbilar och EPA- traktorer.
  • Strängnäs kommun kommer i samverkan med polisen att genomföra minst fyra trygghetsvandringar i kommunen.
  • Strängnäs kommun och polisen kommer att genomföra en gemensam informationskampanj för föräldrar med inriktning på mopedbilar och EPA- traktorer.
  • Strängnäs kommun kommer under året att samordna minst två föräldraträffar på skolor, för förebyggande information där polisen medverkar. Träffarnas teman ska vara aktuella och relevanta med utgångspunkt i den gemensamma lägesbilden.
  Här kan du ta del av den aktuella lägesbilden som kommunen sammanställer inför det centrala brottsförebyggande rådets möten.

  Tidigare medborgarlöften

  Här kan du ta del av tidigare medborgarlöften.

  Här kan du se vad som gjordes under 2020 i en sammanställning för hela året. I samma artikel hittar du en länk till det årets medborgarlöfte.

  Här hittar du medborgarlöftet för 2019 , 392 kB..

  Här kan du läsa om vad som gjordes under 2019 i en sammanställning för hela året.

  Skriv ut
  Senast uppdaterad: 24 september 2021