Engagera dig i tryggheten

Det finns många sätt för dig att hjälpa till att skapa en trygg och säker kommun för alla. Frivilliga krafter är viktiga i det arbetet.

Kommunen arbetar övergripande med att skapa trygghet och säkerhet för alla som bor, verkar och lever i eller besöker Strängnäs kommun. Du kan också vara med och bidra till tryggheten på flera olika sätt. Vissa aktiviteter organiseras via kommunen medan andra organiseras av föreningar och frivilliga grupper.

Här kommer några exempel på hur du kan vara med och bidra:

Hjälp kommunen att få koll på vad som behöver fixas i den offentliga miljön. Välj mellan att anmäla fel och brister när det gäller till exempel belysning, växtlighet, hål i gatan eller otrygga platser.

Genom gemensamt arbete och kunskap kan grannar och båtägare minska brottslighet och öka trygghet.

Grannsamverkan

Grannsamverkan är ett samarbete mellan boende, polisen och kommunen. Metoden används för att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. På så sätt minskar brottsligheten och tryggheten ökar för de boende i området.

Hur går det till att starta en grannsamverkan?

  1. Du som vill starta grannsamverkan i sitt bostadsområde kontaktar först dina grannar och stämmer av intresset.
  2. Därefter kontaktar din grupp den lokala polisen för att få en utbildning.
  3. Efter utbildningen får er grannsamverkan skyltar och dekaler av polisen och kommunen.

Är du intresserad av att starta Grannsamverkan? Kontakta polisen på telefon 114 14.

Båtsamverkan

Båtsamverkan innebär att båtägare tillsammans ser om varandras båtar. Med hjälp av engagerade grannar kan många inbrott och stölder förebyggas.

Hur går det till att starta en båtsamverkan?

  1. Kontakta ordförande i din förening eller samfällighet och berätta att du har hittat information om båtsamverkan.
  2. Be styrelsen att ta upp detta i samband med ett informationsmöte, årsmöte eller vårmöte.
  3. Styrelsen tar sen kontakt med polisen för mer information på telefon 114 14.

Ta del av tips på hur du och dina båtgrannar kan förebygga stölder och skadegörelse. Det gör du på polisens webbplats.

När det finns många vuxna ute ökar tryggheten, det gäller framför allt på helgkvällar. Att nattvandra skapar en social trygghet. Tillsammans kan vi göra det tryggare för både gammal och ung att röra sig ute på gator och torg och i kollektivtrafiken.

Din förening kan söka bidrag för att nattvandra. Hör av dig till kommunens trygghetssamordnare som har koll på vilka behov som finns och vad ni behöver tänka på.

Känner du dig trygg i ditt närområde? Finns det platser som du undviker eller finns det platser där du inte vill att barn ska gå själva? Har du sett en bra idé någon annanstans som kanske kan testas här i vår kommun? Då kanske du ska vara med på en trygghetsvandring.

Lär dig mer om vad det innebär och föreslå ett eget område som kan bli bättre genom en trygghetsvandring på webbsidan Trygghetsvandringar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 januari 2024