Strängnäs kommunala hemtjänst

hemtjansten_strangnas

Strängnäs kommunala hemtjänst vill att du som brukare hos oss ska känna dig nöjd och trygg. Vi utför tjänster som utmärks av god kvalitet, kunskap och glädje. Vår
personal bemöter dig med omtanke och ser till dina behov.

Den kommunala hemtjänsten i Strängnäs består av tre enheter. Du får din hemtjänst från den enheten som har ansvaret för det område där du bor. Personalen som kommer till dig är utbildade undersköterskor eller vårdbiträden med kompetens inom demens, psykiatri och missbruksproblematik. Om du har behov av personal med annat språk försöker vi tillgodose det.

Kontaktuppgifter Strängnäs kommunala hemtjänst

Område 1:
Mariefred/Åker/Stallarholmen
Enhetschef Edisa Cirak

Telefon: 0152-293 99

E-post: edisa.cirak@strangnas.se

Besöksadress: Solvändan 3, 647 31 Mariefred

Område 2:
Strängnäs/Malmby/Tosterö
Enhetschef Frida Fosselius


Telefon: 0152-295 86

E-post: frida.fosselius@strangnas.se

Besöksadress: Dammvägen 12, 645 41 Strängnäs

Område 3:

Strängnäs/Centrala stadsdelar/Vårfruberga
Enhetschef Hannele Ekman

Telefon: 0152-295 91

E-post: hannele.ekman@strangnas.se

Besöksadress: Järnvägsgatan 5, 645 31 Strängnäs

Trygghetslarm och nattpatrull:

Enhetschef Maja Wennerberg
Telefon: 0152-296 45

E-post: maja.wennerberg@strangnas.se

Besöksadress: Dammvägen 12, 645 41 Strängnäs

Det här kan vi erbjuda

Vi arbetar för att förbättra personalkontinuiteten. För att du skall ha en bra personalkontinuitet får du en kontaktpersonal. Kontaktpersonalen skall värna om din integritet och se till att du är delaktig i din hemtjänst och i de insatser du får. Kontaktpersonalen och du gör tillsammans en plan för hur du vill att dina insatser skall genomföras. Kontaktpersonalen är den av personalen som i möjligaste mån skall hjälpa dig med dina serviceinsatser och hjälpa dig med dina kontakter såsom med sjukvård eller myndigheter eller dina närstående om du behöver hjälp med det. Det är viktigt att du känner dig trygg med din kontaktpersonal.

Enligt lag är vi skyldiga att dokumentera det som avviker från den planen som vi har kommit överens om. Detta gör vi för att du som brukare ska kunna känna dig säker. Du har rätt att läsa all dokumentation som rör dig. Vi har tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte får prata om dig med utomstående. Därför behöver vi samtycke från dig innan vi får prata med dina närstående eller dina vårdkontakter. För att du ska kunna känna dig trygg visar våra medarbetare alltid sitt kommunkort när de besöker dig. Vi bär arbetskläder med kommunens logga.

Hemtjänsten samarbetar med den kommunala larm- och nattpatrullen, hemsjukvården, vårdcentralerna och Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) för att kunna ge dig en så god vård som möjligt.

Synpunkter och klagomål

Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi är måna om att du är nöjd med oss. Om du har synpunkter och frågor kan du alltid vända dig till
din kontaktpersonal eller till någon annan på hemtjänsten.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 april 2022