Avgifter vård och omsorg

Gäller från och med 1 januari 2019

Summan av avgifterna för hemtjänst, ledsagning, trygghetslarm och omvårdnad får inte bli mer än ett maximalt belopp enligt gällande taxa, så kallad maxtaxa. Detta gäller såväl i ordinärt boende som i särskilt boende och på korttidsplats. Maxtaxa är ett bestämt belopp som är lika i hela landet och kan ändras från år till år. För 2019 är maxtaxan 2 089 kronor/månad.

För att vi ska kunna beräkna din avgift gällande insatser inom vård och omsorg, behöver du fylla i och skicka in en inkomstförfrågan.

Trygghetslarm

Du som enbart har trygghetslarm i hemmet betalar högst 210 kronor per månad.

Vid installation av larm debiteras du en engångskostnad på 410 kronor.

Vid borttappad eller inte återlämnad larmutrustning debiteras du en kostnad motsvarande kommunens kostnad för återinköp.

Matdistribution

För dig som bor i ordinärt boende och har matdistribution är kostnaden 58 kronor per portion.

Hemsjukvård

Hembesöken är avgiftsfria.

Kostnader på särskilt boende och vistelse på korttidsplats

Vid korttidsvistelse och växelvistelse är kostnaden för mat 140 kronor per dygn, maxbelopp 4 200 kronor per månad.

I särskilt boende är kostnaden för mat 4 200 kronor per månad.

Hyrorna i särskilt boende är under förhandling

Du som bor i särskilt boende får två avgiftsbeslut. Ett som gäller för januari och ett som gäller när hyresförhandlingarna är färdiga då avgiften för hyrorna höjs.

Observera att alla räkningar kommer 2 månader i efterskott, det vill säga januari månads räkning kommer i mitten av mars med betalningsdatum 31 mars.

Du som har lågt avgiftsutrymme kan ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten (PPM). Du som redan har bostadstillägg anmäler din nya hyra till PPM, telefon 0771-776 776.

Nedsättning av avgift

Nedsättning av avgift för omvårdnad kan fås för de månader då faktiska kostnader för dubbla hyror uppstår. Eftersom Strängnäs kommun fakturerar hyror för särskilt boende två månader i efterskott och hyran för en ordinär bostad vanligtvis betalas i förskott uppstår kostnad för dubbla hyror normalt sett bara under en månad. För denna månad kan nedsättning av omvårdnadsavgiften göras.

Överklagan av beslut angående avgifter

Du kan överklaga avgifter som omfattas av maxtaxan till Förvaltningsrätten. Exempel på avgift som du kan överklaga är hemtjänst, trygghetslarm och ledsagning.

Hur du överklagar framgår av det avgiftsbeslut du får när socialkontoret räknat fram din avgift.

Undrar du över något

Har du frågor som rör avgiften eller behöver ändra någon uppgift kontaktar du en avgiftshandläggare.
Har du frågor om insatser inom hemtjänst eller särskilt boende kontaktar du en biståndshandläggare

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 september 2019
Omsorg och hjälp