Strängnäs klättrar i rankning om miljöbästa kommun

Strängnäs slutar på plats 51 av 290 i den årliga rankningen av Miljöbästa kommun som genomförs av tidningen Aktuell Hållbarhet för femtonde året i rad.

– Vi gör mycket bra och ska fortsätta med det, säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens styrkor inom miljöområdet som bekräftas av resultatet i rankningen är bland annat inom implementeringen av Agenda 2030, arbetet med hållbara måltider och vår utfasning av fossila bränslen.

– Vi är stolta över förflyttningen. Vi ser att de mål vi sätter upp och det samlade arbetet vi gör genom till exempel klimat- och energiplanen ger resultat, säger Jacob Högfeldt.

Ett exempel på vad vi åstadkommit under året är den nya biogastankstationen som gör det lättare att köra fossilfritt i Strängnäs.

– Kollektivtrafiken är klimatneutral sedan 2021 och nu kan även yrkestrafik och privatbilister tanka biogas i Strängnäs, det är ett stort steg på vägen mot kommunens mål om att vara klimatneutrala år 2040, säger Jacob Högfeldt.

Hållbarhetsarbete – ett arbete i ständig utveckling

För att snabba på energi- och klimatomställningen i hela kommunen har Strängnäs kommunföretag och Solör Bioenergi i samverkan skapat Klimatfond Strängnäs. Lokala företag, föreningar och kommunala verksamheter kan söka pengar från fonden för projekt som minskar klimatpåverkande utsläpp.

Internt arbetar kommunen med att stimulera nya idéer inom hela Agenda 2030-området. Det har bland annat resulterat i projekt som:

  • Smaklig måltid – en serietidning utifrån vårt måltidspolitiska program som ska locka till fler samtal om mat.
  • Vänskapsbänkar – gula bänkar som finns runt om i kommunen är en del av arbetet med att främja psykisk hälsa.
  • Resvana – en digital tjänst med information om lokala resealternativ och tips på hur resvanor kan bli mer hållbara, ekonomiska och hälsosamma.

Samordning av klimatanpassning

Ett område där arbetet har utvecklats sedan enkäten genomfördes i våras är klimatanpassning, det vill säga det risk- och konsekvensförebyggande arbetet.

– Arbetet ska samordnas av Hållbarhetsfunktionen och just nu pågår en nulägesanalys, bland annat av vilka klimatrisker som finns just i Strängnäs. Nulägesanalysen ska resultera i ett antal prioriterade åtgärder för Strängnäs kommun, säger Jennie Enström, kanslichef.

Strängnäs kommun på plats 51 av 290

Förra året valde kommunen att inte svara på enkäten på grund av ansträngt personalläge i samband med pandemin och hamnade då på plats 189 av 290. År 2021 placerade sig Strängnäs på plats 83. Bland Sörmlandskommunerna är Strängnäs på andra plats strax bakom Eskilstuna.

– Årets placering är ett bevis på att vi gör rätt saker. Vi behöver fortsätta jobba tillsammans för att nå våra klimat- och hållbarhetsmål, säger Jacob Högfeldt.

Miljöbästa kommun är en årligt återkommande rankning där tidningen Aktuell hållbarhet gör en bedömning och rankning av landets kommuner utifrån deras ambitioner och aktiviteter inom miljöområdet.

Underlaget för rankningen består i år av två delar. Strängnäs kommun har i år poängsatts delvis utifrån svaren på en enkätundersökning som kommunen besvarade i våras. Årets dryga 20 enkätfrågor frågor berörde områden som bland annat transporter, livsmedel, stadsplanering och koldioxidbudgetar.

Den andra delen utgörs i år av de poäng som tidningen fördelat till kommunen utifrån aktuell data från ett flertal olika externa källor, bland annat Vattenmyndigheten, SCB, SKR, Boverket, Miljöfordon Sverige och Avfall Sverige.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2023