Hållbara måltider

Barn äter lunch på en förskola

Mat och måltider berör alla människor och är en viktig del i vår vardag. Vi på Strängnäs kommun vill arbeta långsiktigt och hållbart med maten och måltiderna vi serverar.

Måltidspolitiska programmet

Det måltidspolitiska programmet , 313 kB. är ett stöd för alla som beslutar om, hanterar och ansvarar för mat och måltider i kommunens verksamheter. Programmet ska också fungera som förebild och inspiration för fristående verksamheter, näringslivet och allmänheten.

Serietidningen Smaklig måltid med familjen Gräslund

Vi på kommunen är ofta bra på att göra roliga saker tråkiga. Som våra politiska styrdokument. Men mat är så viktigt. Och roligt. Därför har vi gjort en serietidning utifrån vårt måltidspolitiska program - Sveriges roligaste och mest begripliga styrdokument om mat. Med hjälp av familjen Gräslund vill vi locka till fler samtal om mat! 

Serietidning om hållbara måltider

Så kan du använda tidningen

Använd tidningen som ett verktyg för dialog. Nedan ges några exempel på situationer den kan vara till hjälp.

 • Pedagog
  Fundera på hur du kan göra måltiden till en del av pedagogiken.
 • Förälder
  Prata med dina barn om vad som är en god måltid, trivsam måltidsmiljö och miljö- och klimatsmart mat.
 • Anhörig (omsorgsboende och äldreomsorg)
  Delta i samtal och efterfråga dialog.
 • Måltidspersonal
  Hur kan du involvera matgästerna i utformningen av måltidsmiljön? Hur bidrar du till att måltider tillagas och serveras med matglädje och hög kvalitet.
 • Omsorgspersonal
  Hur jobbar ni för att måltiden ska vara en självklar del av vården och omsorgen? Hur kan ni använda måltiden för att höja kvaliteten i hela verksamheten?
 • Matgäst
  Delta i samtal och efterfråga dialog. Be att få vara med i måltidsrådet.

Bakgrund till projektet

Mat och måltider kan vara mer eller mindre hållbara. Saker som påverkar detta är till exempel var livsmedlen är producerade, om de gynnar den biologiska mångfalden, är växtbaserade, minskar klimatbelastningen, är producerade utan skadliga bekämpningsmedel samt bidrar till goda arbetsvillkor för producenten.

Innovationsprojekt för hållbar utveckling

Serietidningenär en del av en särskild satsning som kallas Horisontella medel Agenda 2030. Satsningen ska bidra till att medarbetare startar och driver projekt och samarbetar över gränserna.

Läs mer om Innovationsprojekt för hållbar utveckling

Måltider i kommunens verksamheter

På sidan Måltidsservice kan du läsa mer om hur vi arbetar med näringsriktig mat av rena råvaror.

Kommunens hållbarhetsarbete

På sidan Agenda 2030 och de globala målen kan du ta del av Strängnäs kommuns hållbarhetsmål och vårt arbete mot de 17 globala målen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2023