Nu kan du tanka biogas i Strängnäs

Nu kan alla privatbilister och du som kör yrkestrafik tanka biogas i Strängnäs. Den 23 maj öppnade en publik biogastankstation på Harvstigen 1 i Strängnäs.

Strängnäs kommun och Region Sörmland slöt 2021 ett avtal där all kollektivtrafik är klimatneutral. Sedan dess drivs alla bussar som trafikerar Strängnäs kommun med biogas och alla stadsbussar går på el. Detta har möjliggjort att alla nu kan tanka gas i Strängnäs.

– Kollektivtrafiken är klimatneutral sedan 2021 och nu kan även yrkestrafik och privatbilister tanka biogas i Strängnäs, det är ett stort steg på vägen mot kommunens mål om att vara klimatneutrala år 2040, säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs kommun.

Tack vare bussavtalet kom infrastrukturen för biogastankstationen på plats och St1 som levererar gas till bussarna kan nu alltså även öppna den publika biogastankstationen.

– Vi är väldigt glada över att kunna öppna vår nya biogasstation i Strängnäs, säger Daniel Wandebäck, Retail direktör för St1 Sverige.

En historisk händelse

Den 23 maj invigdes den nya biogastankstationen av Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs och Zizi Krantz, regionchef, St1 Sverige.

Person som pratar inför publik. Stor lastbil i bakgrunden.

– Det är en historisk händelse och första gången jag tankar biogas, säger Jacob Högfeldt (M), som fick testa att tanka en av St1:s lastbilar.

Första privatpersonen att tanka var Maria Hörnell.

– Jag har tjatat på kommunen sedan jag flyttat hit för ett år sedan och frågat när stationen skulle öppna, säger Maria Hörnell, som nu är nöjd över att kunna tanka sin bil på hemmaplan.

Person står mellan bil och gaspump.

Därför är det bra med biogas

  • När du kör på biogas sänker du dina koldioxidutsläpp med 94 procent jämfört med bensin och diesel.
  • Biogas reducerar kraftigt utsläpp av koldioxid och släpper nästan inte ut någonkväveoxid eller partiklar.
  • På en full tank med biogas kan du ta dig 30 till 60 mil beroende på bilmodell.
  • Biogas görs till exempel av gamla matrester.

Varför behövs en publik biogastankstation?

Det gör det lättare att köra fossilfritt i Strängnäs och är ett viktigt steg mot målet om fossilfria transporter år 2030 och klimatneutralitet år 2040.

Hur valdes platsen för stationen ut?

Platsen för den publika biogastankstationen är placerad i närheten av depån där bussarna tankar. När det nya avtalet om klimatneutral kollektivtrafik slöts byggdes infrastrukturen för bussarna. Samma system kan nu nyttjas för den publika stationen. Harvstigen 1 är också en bra plats för in- och utfartstrafik.

Varför har det dröjt så länge innan Strängnäs kommun fått en biogastankstation för privatbilister?

Det har gjorts försök tidigare men kostnaderna har varit för höga för något företag att etablera en station. I och med det nya avtalet om klimatneutral kollektivtrafik finns nu viktig infrastruktur på plats och kostnaderna för att starta en publik station har kraftigt minskat tack vare detta.

Varför är biogas bra?

  • När du kör på biogas sänker du dina koldioxidutsläpp med 94 procent jämfört med bensin och diesel.
  • Biogas reducerar kraftigt utsläpp av koldioxid och släpper nästan inte ut någon kväveoxid eller partiklar.
  • På en full tank med biogas kan du ta dig 30 till 60 mil beroende på bilmodell.
  • Biogas görs till exempel av gamla matrester.

När togs beslutet att anlägga en biogastankstation?

2021 beslutade Strängnäs kommun om en Klimat- och energiplan som utgår från kommunens övergripande klimatmål om fossilfrihet 2030 och klimatneutralitet 2040. I planen finns ett mål om att kommunen ska genomföra åtgärder för infrastruktur för tankställen för biogas. Därefter finns det olika beslut som lett fram till att biogastankstationen på Harvstigen nu finns. Till sist är det St1 som beslutat att att öppna biogastankstationen i Strängnäs. Detta hade inte varit möjligt utan kommunens beslut om klimatneutral kollektivtrafik och det avtal som tecknats av kommunen och regionen.

Varför St1?

St1 levererar biogasen till bussdepån. Samma gas och infrastruktur används nu till den publika stationen.

Vad gör St1?

St1 Nordic Oy är en energikoncern vars vision är att vara den ledande producenten och säljaren av CO2-medveten energi. Koncernen forskar och utvecklar ekonomiskt och miljömässigt hållbara energilösningar. St1 fokuserar på försäljning av drivmedel, oljeraffinering och förnybara energilösningar som avfallsbaserade avancerade biobränslen och industriell vindkraft. Koncernen har 1290 St1 och Shellstationer i Finland, Sverige och Norge. St1 har sitt huvudkontor i Helsingfors och har för närvarande mer än 1 000 anställda. www.st1.com

 

Vägen till ett biogastankställe i Strängnäs

Se filmen som är producerad av Biodriv Öst.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 augusti 2023