Önskat läge

Önskat läge 2030 definierar framtidsbilden av Strängnäs kommun utifrån vision, omvärld, möjligheter och utmaningar.

2030 är Strängnäs kommun en plats för boende, bildning och besök – en plats som präglas av social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Den långsiktiga färdriktningen skapas genom kommunens vision, översiktsplan och andra framåtsyftande styrande dokument.

Här kan du ta del av en sammanfattning av vägen till önskat läge 2030:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juli 2021