Servicetjänster

Servicetjänster riktar sig till dig som är 70 år eller äldre. För att använda dig av servicetjänster ska du vara folkbokförd i Strängnäs kommun och boende på samma adress där arbetet ska utföras.

Information om snöskottning november 2023 till mars 2024

Anmälan för säsongens snöskottning öppnar 2:a oktober
Vi tar emot anmälan måndag till torsdag mellan klockan 08:00 –12:00. Vi har ett begränsat antal snöskottningsplatser och kommer ej att ha någon kölista.

I tjänsten ingår:
- Skottning och sandning till postlåda, soptunna och entré
- Halkbekämpning med saltblandad sand

I tjänsten ingår inte:
- Skottning av garageuppfart och garageplan
- Hackning av snö och is på plattor, trapport eller asfaltsgångar

Vi skottar trottoaren utanför fastigheten. Vid kraftig och långvarig nederbörd kan vi inte garantera skottning samma dag. Vi skottar och sandar inte fredag eftermiddag, lördagar, söndagar, helgdagar, röda dagar eller aftnar. Snöskottning sker för hand alternativt med snöslunga.

Fakturering sker månadsvis. Lägsta debitering är 15 minuter/tillfälle. Priset för 2024 är 399 kr/h inklusive moms. Priset har reviderats från och med 1:a januari 2024.

Med servicetjänster menas tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte är personlig omvårdnad.

Allt material som krävs för att utföra tjänsten tillhandahålls av den enskilde men skälig arbetsutrustning tillhandahålls av utföraren.

A: Kostnadsfria tjänster

Servicetjänster som omfattar byte av glödlampor, uppsättning av gardiner och tavlor på befintlig armatur eller befintliga krokar, byte av batterier i brandvarnare.

Dessa tjänster är kostnadsfria för dig.

B: Betaltjänster

Servicetjänster som till exempel; snöskottning, gräsklippning, transport av sopor till återvinningscentral, flytt av möbler inomhus samt bära ut och in trädgårdsmöbler.

Dessa tjänster sker till självkostnadspris. Lägsta kostnad är påbörjad kvart vad gäller snöskottning och övriga tjänster för påbörjad halvtimme.

Avgifter för tjänster enligt lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Tabell: Avgifter för tjänster enligt lag om vissa kommunala befogenheter

Tjänst

Arbetstid

Kostnad för beställaren

Tjänster enligt A


Kostnadsfria

Tjänster enligt B

Minimum 15 minuter för snöskottning och
30 minuter för övriga tjänster

399 kronor/timme inklusive moms

Tillägg till B

Traktor


631 kronor/timme, inklusive moms

Tillägg till B

Traktor + släp/vagn

 

776 kronor/timme, inklusive moms

Tillägg till B

Traktor + plog


818 kronor/timme, inklusive moms

Tillägg till B

Traktor + slaghack


818 kronor/timme, inklusive moms

Tillägg till B

Gator


409 kronor/timme, inklusive moms

Tillägg till B

Timmerkärra /
tippvagn


95 kronor/timme, inklusive moms

Tillägg till B

Slaghack


250 kronor/timme, inklusive moms

Tillägg till B

Vinchspel


150 kronor/timme, inklusive moms

Tillägg till B

Åkgräsklippare


197 kronor/timme, inklusive moms

Utförare av servicetjänster

Servicetjänsterna utförs av enheten Arbete och Service. Enhetens anställda ska identifiera sig med kommunkort med namn och foto. Medföljande på uppdrag kan tex. vara personer i social praktik, vilka inte innehar kommunkortet. Utförarna omfattas av offentlighets- och sekretesslagen.

Kontakta Arbete och Service för vilken typ av uppdrag som kan beställas samt prisinformation gällande betaltjänster. Fakturering sker månadsvis för den tjänst som utförts. Priset revideras årligen.

Betaltjänster utförs utifrån aktuell bemanning och kompetens som finns på Arbete och Service. Detta innebär att vid låg bemanning kan antal uppdrag begränsas och nekas.

Arbetet utförs på vardagar under enhetens öppettider, ej helger eller helgdagar.

Interna uppdrag

Vi utför en mängd olika interna uppdrag för Strängnäs kommun såsom:

 • Hjälpmedel - vi kör ut rullstolar och andra hjälpmedel på uppdrag från kommunens hemsjukvård.
 • Fordonsservice - vi tvättar och tar kommunens verksamhetsbilar till besiktning och verkstad.
 • Lokalvård – lokalvård inom olika kommunala verksamheter, tex. Familjecentralen och Anhörigcentrum.
 • Allservice – vi utför flyttar inom kommunala verksamheter, vi tillverkar möbler åt kommunala verksamheter, reparation och målning av parkbänkar, målning och tapetsering i lägenheter, skötsel av kanotled och tillsyn av livbojar med mera.
 • Skogsservice – olika markjobb inom kommunen.
 • Snickeri - tillverkning av tex. specialbeställda möbler till kommunens verksamheter, skärmar till vallokaler med mera.

Social praktik

Hos oss finns möjlighet att ha social praktik.

När du har social praktik gör vi en individuell planering och upprättar en genomförandeplan tillsammans med dig och din handläggare på ekonomiskt bistånd.

För att ansöka om social praktik vänder du dig till din handläggare på enheten för Ekonomiskt bistånd.

Kontakt

 • Socialkontoret

  E-postadress:

  socialnamnden@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Fax 0152-296 05

 • Arbete och Service

  Telefon:

  0152-33 12 91

  E-postadress:

  arbete.service@strangnas.se

  Besöksadress:

  Mästarvägen 7

  645 41 Strängnäs

  Telefontid måndag-torsdag klockan 8-15, fredag klockan 8-12.

  Be att få tala med enhetschef eller tjänstgörande arbetshandledare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 januari 2024