Servicetjänster

Servicetjänster riktar sig till dig som är 70 år eller äldre. För att använda dig av servicetjänster ska du vara folkbokförd i Strängnäs kommun och boende på samma adress där arbetet ska utföras.

Med servicetjänster menas tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte är personlig omvårdnad.

Allt material som krävs för att utföra tjänsten tillhandahålls av den enskilde men skälig arbetsutrustning tillhandahålls av utföraren.

A: Kostnadsfria tjänster

Servicetjänster som omfattar byte av glödlampor, uppsättning av gardiner och tavlor på befintlig armatur eller befintliga krokar, byte av batterier i brandvarnare.

Dessa tjänster är kostnadsfria för dig.

B: Betaltjänster

Servicetjänster som till exempel; snöskottning, gräsklippning, transport av sopor till återvinningscentral, flytt av möbler inomhus samt bära ut och in trädgårdsmöbler.

Dessa tjänster sker till självkostnadspris. Lägsta kostnad är påbörjad kvart vad gäller snöskottning och övriga tjänster för påbörjad halvtimme.

Avgifter för tjänster enligt lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Tabell: Avgifter för tjänster enligt lag om vissa kommunala befogenheter

Tjänst

Arbetstid

Kostnad för beställaren

Tjänster enligt A


Kostnadsfria

Tjänster enligt B

Minimum 15 minuter för snöskottning och 30 minuter för övriga tjänster

369 kronor/timme inklusive moms

Tilläggstjänst till B

Traktortransport


550 kronor/timme, inklusive moms

Utförare av servicetjänster

Servicetjänsterna utförs av enheten Arbete och Service. Enhetens anställda ska identifiera sig med kommunens id-kort. Medföljande på uppdrag kan vara personer i tranieeanställning eller social praktik, vilka inte innehar kommunens id-kort. Utförarna omfattas av offentlighets- och sekretesslagen.

Kontakta Arbete och Service för prisinformation gällande betaltjänster. Fakturering sker månadsvis för den tjänst som utförts. Priset revideras årligen.

Betaltjänster utförs utifrån aktuell bemanning och kompetens som finns på Arbete och Service. Detta innebär att vid låg bemanning kan antal uppdrag begränsas och nekas.

Arbetet utförs på vardagar under enhetens öppettider, ej helger eller helgdagar.

Kontakt

 • Socialkontoret

  E-postadress:

  socialnamnden@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Fax 0152-296 05

 • Arbete och Service

  Telefon:

  0152-33 12 91

  E-postadress:

  arbete.service@strangnas.se

  Besöksadress:

  Mästarvägen 7

  645 41 Strängnäs

  Telefontid måndag-torsdag klockan 8-15, fredag klockan 8-11.

  Be att få tala med enhetschef eller tjänstgörande arbetshandledare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 november 2021