Enheten Arbete och Service

Arbete och Service

Arbete och Service är en viktig utförare av kommunala uppdrag, och fungerar genom detta som en träningsarena för personer i social praktik, rehabiliterande- och arbetsmarknadsanställningar. 

Arbete och Service erbjuder praktiska utbildningar till arbetssökande i Strängnäs kommun för att underlätta deras möjligheter till att få ett arbete. Enheten utför även uppdrag åt kommunala enheter och företagare, såväl som till kommunmedborgare där uppdraget är i form av servicetjänster. Genom dessa uppdrag fungerar enheten även som en träningsarena för personer i praktik. Vidare är enheten också en arbetsplats för personer med rehabiliterande- eller arbetsmarknadsanställningar.

Många anställningar är kopplade till en funktionskod beslutad av arbetsförmedlingen. De arbetsmarknadsanställningar som finns på enheten, är en del i den beslutade arbetsmarknadsstrategin för Strängnäs kommun.

Servicetjänst erbjuds dig som är 70 år eller äldre. För att använda dig av servicetjänster ska du vara folkbokförd i Strängnäs kommun och boende på samma adress där arbetet ska utföras

Med servicetjänster menas tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte är personlig omvårdnad.

Vi erbjuder kostnadsfria tjänster och betaltjänster.

 • För mer information läs här

Vi utför en mängd olika interna uppdrag för Strängnäs kommun såsom:

 • Hjälpmedelsservice - vi kör ut rullstolar och andra hjälpmedel på uppdrag från kommunens arbetsterapeuter.
 • Fordonsservice - vi tvättar och tar kommunens verksamhetsbilar till besiktning och verkstad.
 • Städservice – vi har städuppdrag på familjecentralen, Beroendecentrum ung, Brandsta.
 • Allservice – vi utför flyttar inom kommunala verksamheter, vi tillverkar möbler åt kommunala verksamheter, reparation och målning av parkbänkar, målning och tapetsering i lägenheter, skötsel av kanotled och tillsyn av livbojar med mera.
 • Skogsservice – olika markjobb inom kommunen.
 • Snickeri - tillverkning av specialbeställda möbler till kommunens verksamheter.

Kommunmedborgare som har rehabiliterande- och arbetsmarknadsanställningar ökar sina möjligheter till arbete på den reguljära arbetsmarknaden och får tillgång till socialförsäkringssystemet.

Exempel på externa uppdrag vi utför:

 • Legoarbete - vi utför mindre legoarbeten.
 • ESEM – städ på återvinningsstationen i Strängnäs (Kvitten) och Mariefred (Läggesta återvinningsstation).

Är du som företagare intresserad av att veta mer om oss och vad vi kan erbjuda just dig, kontakta oss gärna.

Hos oss finns möjlighet att ha social praktik i verksamheten med interna och externa uppdrag, hos vaktmästaren på kommunhuset och på ett café.

När du har social praktik gör vi en individuell planering och upprättar en genomförandeplan tillsammans med dig.

För att ansöka om social praktik kan du vända dig till enheten för Ekonomiskt bistånd.

Kontakt

 • Socialkontoret

  E-postadress:

  socialnamnden@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Fax 0152-296 05

 • Arbete och Service

  Telefon:

  0152-33 12 91

  E-postadress:

  arbete.service@strangnas.se

  Besöksadress:

  Mästarvägen 7

  645 41 Strängnäs

  Telefontid måndag-torsdag klockan 8-15, fredag klockan 8-11.

  Be att få tala med enhetschef eller tjänstgörande arbetshandledare.

 • Ekonomiskt bistånd

  E-postadress:

  ekonomisktbistand@strangnas.se

  Besöksadress:

  Trädgårdsgatan 12, 1 trappa

  645 80 Strängnäs

  Telefontid 8.30-9.30

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2021