God man, förvaltare, förmyndare

En vuxen person som av olika orsaker behöver hjälp med att sköta sin ekonomi och kontakter med myndigheter kan få hjälp av en god man eller förvaltare.

En god man eller förvaltares huvudsakliga uppgift är att representera någon som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Godmanskap eller förvaltarskap innebär att du ombesörjer att personen får vård och stöd i vardagen - inte att du själv utför det.

För dig som vill ha en god man

Det är tingsrätten som utser en god man eller förvaltare. Ansökan om godmanskap kan göras på tre olika sätt:

Mer information om god man, förvaltare och förmyndare hittar du på Eskilstuna kommuns webbplats.

Gemensam överförmyndarnämnd

Strängnäs kommun har en gemensam överförmyndarnämnd med Eskilstuna kommun. Överförmyndarnämnden har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. 

Kontaktuppgifter till överförmyndarnämnden

Överförmyndarkansliet är placerat i Eskilstuna. Den gemensamma expeditionen är placerad i Värjan på Alva Myrdalsgata 5 i Eskilstuna.  
Årsräkningar och redogörelser kan lämnas i Kontaktcenter i Strängnäs kommun på Nygatan 10.

Det är möjligt att boka personliga besök med handläggare i Strängnäs. Det går också bra att boka digitala möten.

Handläggare närvarar vid nedan bokade möten i lokal Nicander Strängnäs Kommunhus.

V42 Onsdagen den 20 oktober 09.00-11.00

V45 Torsdagen den 11 november 13.00-15.00

V48 Tisdagen den 7 december 09.00-11.00

Handläggarna nås på telefonnummer 016-710 50 80. Telefontiden till handläggarna är måndag-onsdag klockan 10.00-12.00 och torsdagar klockan 13.00-15.00.

För dig som vill bli god man

Vill du ställa upp som en medmänniska och vara ett stöd för någon annan? Det finns många människor i samhället som är i behov av hjälp för att få en fungerande vardag. De kan till exempel behöva hjälp med att betala räkningar, kontakta myndigheter eller se till att de får rätt vård.

Överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs behöver hela tiden hitta nya och lämpliga personer som kan tänka sig att hjälpa andra.

Läs mer om uppdraget på Eskilstuna kommuns webbplats.

Behöver du råd och stöd i ditt uppdrag som god man eller förvaltare?

Har du frågor eller funderingar kring årsräkningar eller andra frågor kopplat till ditt uppdrag är du välkommen att vända dig till föreningen Strängnäs frivilliga samhällsarbetare.

Kontakta föreningen via telefon 072-211 63 56 eller genom att skicka e-post till henrik@morner.com.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 oktober 2021