Demens

För dig med demenssjukdom och dina anhöriga finns olika former av stöd och omsorg.

Demens är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar som kan drabba hjärnans funktioner och medföra psykiska, fysiska och sociala problem. Symptom kan vara svårigheter med minnet, kommunikationsproblem, och personlighetsförändring.

Hur får jag hjälp?

Den medicinska utredningen görs av läkare, kontakta din vårdcentral.

Ansök om stöd

Vilken slags stöd du och din familj har rätt till beror på vad du har för behov av stöd. Behöver du ansöka om till exempel hemtjänst, avlösning i hemmet, boende eller möjlighet att få delta i dagverksamhet riktad till personer med demenssjukdom? Då ska du vända dig till socialkontorets biståndshandläggare. Biståndshandläggare når du via kommunens kontaktcenter.

Bilder beställda av socialkontoret för kommunikation gällande utvecklingsarbete runt Demens

Ekbackens dagverksamhet

Ekbackens dagverksamhet är till för dig som diagnostiserats med demenssjukdom.

Cheerful 60s father embrace grown up child guy missed glad to see him, multi generational men relative people remembering life laughing, telling funny stories from past, dad and son connection concept

Stöd till dig som anhörig

Kommunens anhörigstöd erbjuder hjälp till dig som är anhörig.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2021