Dagverksamhet

Bilder beställda av socialkontoret för kommunikation gällande utvecklingsarbete runt Demens

Ekbackens dagverksamhet är till för dig som diagnostiserats med demenssjukdom. Ekbacken ligger vackert beläget på Sictoniagården i Vansö strax utanför Strängnäs.

Syftet med verksamheten är att du som gäst ska erbjudas social samvaro med andra i liknande situation och guldkant i vardagen. Målsättningen är att erbjuda dig social samvaro med andra i liknande situation för att främja livskvalitet.

Delta i dagverksamheten

För dig i mild demensfas (tisdagar)

För att få delta på dagverksamheten i mild fas av demenssjukdomen kan du kontakt med personalen själv på Ekbacken eller med stöd av en anhörig. Det minnesteam du tillhör kan även vara dig behjälplig med kontakt eller Strängnäs kommuns anhörigkonsulent. Vid mild fas av demenssjukdomen behövs inget biståndsbeslut. Vi träffas tisdags eftermiddagar på Ekbackens dagverksamhet på Sictoniagården

För dig i andra demensfaser

För att delta på Ekbacken i senare demensfaser behövs ett biståndsbeslut från socialkontorets biståndshandläggare. Socialkontorets biståndshandläggare når du via kontaktcenter.

Så arbetar vi

Ekbackens personal

På Ekbacken arbetar fyra undersköterskor, varav två är Silviasystrar med specifik kompetens inom demens.

Vår värdegrund

På Ekbacken arbetar personalen med nära personcentrerad vård och omsorg, vilket innebär att Ekbackens personal erbjuder aktiviteter från dina behov och önskemål.

Arbetsverktyg som används av Ekbackens personal för att arbeta personcentrerat och kvalitetssäkrat:

 • Livsberättelsen
 • Genomförandeplaner
 • BPSD-registret
 • Checklista demens för dagverksamhet

Aktiviteter på Ekbacken

Frukost, lunch och eftermiddagskaffe är en viktig gemensam samvaro. Aktiviteterna som erbjuds utgår utifrån dina behov och kan variera över tid.

Exempel på aktiviteter:

 • Promenader och utomhusvistelse.
 • Högläsning.
 • Snickra och bygga.
 • Måla, snickra och/eller skapa.
 • Spel, sudoku och korsord.
 • Temastunder. Exempelvis musik, historia, natur eller sport.
 • Trädgårdsarbete.
 • Samtal och social samvaro.

För dig som anhörig och närstående

Det är mycket viktigt för oss att ha en regelbunden kontakt med dig som är anhörig/närstående så att du känner dig delaktig. Vi värdesätter din kunskap om personen med demenssjukdom. Som anhörig/närstående är du välkommen till oss för att delta en stund i verksamheten eller bara för att dricka en kopp kaffe och samtala.

Måltider för gäster med biståndsbeslut

Transport, fika och måltider faktureras gemensamt per månad.

Mer information och kontaktuppgifter

Om du vill ansöka till Ekbackens dagverksamhet eller vill ha mer information, kontakta Ekbackens personal eller socialkontorets biståndshandläggare.

Ekbackens personal når du på telefonnummer: 0152-33 13 88 eller
e-postadress: ekbacken@strangnas.se 

Socialkontorets biståndshandläggare når du via kontaktcenter:
0152-291 00.

Bilder beställda av socialkontoret för kommunikation gällande utvecklingsarbete runt Demens

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2023