Korttidsvistelse enligt LSS

Korttidsboende Tynäsvägen

Om du har behov av att byta miljö eller om din närstående behöver avlastning kan du få komma till ett korttidsboende.

Korttidsvistelse enligt LSS

Möjlighet till korttidsvistelse finns för dig som har en funktionsnedsättning och som bor tillsammans med din familj eller i ett familjehem.

Målsättningen med korttidsvistelsen är du ska ges möjlighet till en ökad självständighet och social gemenskap. Korttidsvistelsen handlar också om att ge avlastning till dina anhöriga.

Kommunens korttidsboende finns på Tynäsvägen 6 i Tosterö, Sundby park, med närhet till naturen och gångavstånd till centrum. Korttidsboendet har sex platser, med egna rum och möjlighet till gemenskap.

Vem har rätt till korttidsvistelse?

Insatsen är behovsprövad vilket innebär att du måste ansöka om insatsen genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen riktar sig till både barn och vuxna

Hur får du korttidsvistelse?

Ansökan skickas till socialkontorets biståndshandläggare som gör en bedömning av ditt behov och fattar beslut om stöd. Socialkontorets biståndshandläggare når du via kontaktcenter.

Ansökan för minderårig

Vi har för tillfället problem med e-tjänsten vid ansökan för minderårig där båda vårdnadshavare ska signera ansökan. Vi ber er därför att använda blanketten för ansökan. Du når biståndshandläggare via kontaktcenter 0152-291 00. Vi hoppas på att kunna åtgärda problemet inom kort.

En fastställd diagnos innebär inte att du automatiskt är berättigad till en viss insats. För varje insats du söker görs en individuell utredning av behovet. Omfattningen av korttidsvistelsen beror på ditt eller din närståendes behov.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2020