Kommunalt bostadstillägg

Kommunalt bostadstillägg är ett bidrag som du som har en funktionsnedsättning kan få från kommunen. Bidraget är en hjälp till att betala hyran för din bostad.

Kommunalt bostadstillägg utgår för dig som har en hyra som överstiger genomsnittlig hyra enligt gällande Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad och uppbär det högsta statliga bostadstillägget.

En förutsättning för att du ska få kommunalt bostadstillägg är att du är folkbokförd i Strängnäs kommun och har beslut om bostad med särskild service enligt LSS eller SoL.

Beräkning av kommunalt bostadstillägg

Beräkning av kommunalt bostadstillägg baseras på att dina samlade inkomster räknas samman och från detta belopp avräknas hyra, utgifter för resor till och från arbete och kostnad för god man. Din maka, make eller sambos inkomst sammanslås med din inkomst.

Om kvarstående belopp är under minimibeloppet ges kommunalt bostadstillägg upp till minimibeloppet, men om det beräknade kommunala bostadstillägget tillsammans med det statliga bostadstillägget överstiger kostnaden för hyran av bostaden ges kommunalt bostadstillägg upp till hyreskostnaden.

Vid varje årsskifte får du ett nytt beslut om kommunalt bostadstillägg, vid ändrade förhållanden görs en omprövning och du ska meddela förändringar till din handläggare på socialkontoret.

Ansökan

Du kan ansöka om kommunalt bostadstillägg från och med den månad när du lämnar in ansökan. Du ansöker hos din handläggare på socialkontoret. Handläggaren tar emot och behandlar din ansökan, gör beräkning, bedömning och beslutar om avslag eller bifall. Beslutet går inte att överklaga.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2019