Psykisk funktionsnedsättning

Vi ger stöd och insatser till dig som har en psykiskt funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att leva ett liv som andra.

Ansökan

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd som kan bli aktuellt.

Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via våra e-tjänster.

För att få mer information kan du vända dig till kontaktcenter på 0152-29100. Där kan du också bli hänvisad vidare om du vill göra en ansökan och inte kan använda e-tjänsten nedan.

Får du ett avslag eller delavslag på din ansökan kan du överklaga det till Förvaltningsrätten.

Hjälp hemma

Om du behöver stöd i din vardag och i ditt boende kan du få hjälp i ditt hem. Du kan till exempel ansöka om boendestöd, hemtjänst eller trygghetslarm.

Om du på egen hand eller med hjälp av anhöriga inte kan ta dig till en hälso/vårdcentral för att få vård kan du i vissa fall få hemsjukvård i ditt hem.

Stöd i kommunens boende

Om ditt behov av stöd och trygghet är omfattande kan det vara aktuellt att ansöka om flytt till en bostad med särskild service. Kommunen erbjuder sådant stöd i form av gruppboende och serviceboende.

Daglig verksamhet och sysselsättning

Daglig verksamhet och sysselsättning riktar sig till människor med funktionsnedsättning. Här ges stöd i det dagliga arbetet, med individens behov och förmågor i fokus.

Personligt ombud

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och som tycker att det är svårt eller jobbigt i kontakten med olika myndigheter kan få hjälp med kontakterna av ett personligt ombud. Personligt ombud är helt fristående från myndigheter och arbetar endast på uppdrag från dig.

Hjälp med samordning

Om du har insatser från flera huvudmän har du rätt att få en samordnad individuell planering (SIP).

Gäller det någon i din familj?

Du som är anhörig till någon med psykisk ohälsa kan få stöd genom Anhörigcentrum.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 april 2023