Boendestöd

Boendestöd finns för dig med funktionsnedsättning som har behov av anpassat stöd i din bostad eller för att ta vissa kontakter i samhället.

Boendestödet grundar sig på biståndshandläggarnas uppdrag och utformas individuellt, med utgångspunkt i din delaktighet. Det är ett vardagsstöd där syftet är att upprätthålla och utveckla dina färdigheter och förmågor utifrån dina målsättningar, så att du kan leva så självständigt som möjligt. Boendestödjarna är utbildade i bland annat motiverande samtal.

Praktiska stödinsatser kan vara att du och boendestödjaren tillsammans

  • städar din bostad
  • tvättar kläder
  • planerar och strukturerar upp vardagssysslor

Vem har rätt till boendestöd?

Insatsen är behovsprövad vilket innebär att du måste ansöka om insatsen genom socialtjänstlagen (SoL). Insatsen riktar sig till dig med funktionsnedsättning och som har fyllt 18 år.

Hur får du boendestöd?

Ansökan skickas till socialkontorets biståndshandläggare som gör en bedömning av ditt behov och fattar beslut om stöd. Socialkontorets biståndshandläggare når du via kontaktcenter.

En fastställd diagnos innebär inte att du automatiskt är berättigad till en viss insats. För varje insats du söker görs en individuell utredning av behovet

Vad kostar det?

Boendestöd är frivilligt och kostnadsfritt. Det innebär att du som får stöd kan avsluta insatsen när som helst.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 december 2022