Personligt ombud

Personligt ombud finns för dig som är över 18 år och har långvarig psykisk funktionsnedsättning och /eller samsjuklighet med betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter. Vi är helt fristående från myndigheter och arbetar endast på uppdrag från dig. Vi har tystnadsplikt och det kostar inget att ta hjälp oss.

Vad kan ett personligt ombud hjälpa dig med?

Personligt ombud stöttar till att stärka dina möjligheter och din förmåga att hantera ditt vardagsliv så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

  • Tillsammans med dig tar vi reda på vilka behov du har.
  • Vi kan ge information, råd och stöd.
  • Lotsar dig till det stöd, vård, service, rehabilitering och sysselsättning du har rätt till.
  • Stöttar dig till att få dina insatser samordnade.
  • Stöttar dig till att få en kontakt med Kommun, region och andra myndigheter.

Vem kan få personligt ombud?

Du som är över 18 år och är folkbokförd i Eskilstuna eller i Strängnäs kommun och som har en psykisk funktionsnedsättning och eller samsjuklighet med betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter.

Strängnäs kommun samarbetar med Eskilstuna kommun kring verksamheten personligt ombud.

Hur får jag personligt ombud?

Du väljer själv när och om du vill ha kontakt med personligt ombud, se kontaktuppgifterna nedan.

Vad kostar det?

Stöd från personligt ombud är kostnadsfritt.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2023