Kontaktperson

En kontaktperson fungerar som en medmänniska som kan underlätta för den som har en funktionsnedsättning att leva ett mer självständigt liv, detta genom att minska social isolering, ge hjälp att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer.

Vem har rätt till kontaktperson?

Insatsen är behovsprövad vilket innebär att du måste ansöka om insatsen genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen riktar sig till både barn och vuxna.

Hur får du en kontaktperson?

Ansökan skickas till socialkontorets biståndshandläggare som utreder ditt behov och fattar beslut. Socialkontorets biståndshandläggare når du via kontaktcenter.

En fastställd diagnos innebär inte att du automatiskt är berättigad till en viss insats. För varje insats du söker görs en individuell utredning av behovet.

Ansökan för minderårig

Vi har för tillfället problem med e-tjänsten vid ansökan för minderårig där båda vårdnadshavare ska signera ansökan. Vi ber er därför att använda blanketten för ansökan. Du når biståndshandläggare via kontaktcenter 0152-291 00. Vi hoppas på att kunna åtgärda problemet inom kort.

Om du får kontaktperson

Du får alltid träffa den person som är tilltänkt som kontaktperson för en första träff innan ni bestämmer er för att fortsätta att träffas. När ni bestämt er skrivs ett avtal mellan dig, kommunen och kontaktpersonen där det framgår hur ofta ni ska träffas och vilka aktiviteter ni ska göra tillsammans

Vad kostar det?

Att ha kontaktperson kostar dig ingenting. Däremot står du för egna kostnader i samband med olika aktiviteter, till exempel cafébesök, biobiljetter etcetera.

  • Om du är intresserad av att bli kontaktperson kan du läsa mer här.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2020