Skolsociala stödteamet

Skolsociala stödteamet är en stödfunktion för familjer med barn som mår dåligt i skolan. Barnet kan känna oro, har svårigheter på raster och med kompisar eller frånvaro från skolan.

Hos skolsociala stödteamet får familjer hjälp att skapa bättre förutsättningar för barnets skolgång och öka skolnärvaron. Du som vårdnadshavare får verktyg och stöd för att kunna stötta och vägleda ditt barn.

Vi erbjuder stöd genom:

  • Rådgivning
  • Familjesamtal och regelbunden uppföljning med skolan
  • Stöd vid kontakt med skolan
  • Hjälp och stöd för att ta fram rutiner som underlättar vardagen och skolgången, exempelvis rutiner med läxor, sömn eller att passa tider.

Det är frivilligt att samarbeta med skolsociala stödteamet och en förutsättning är att du som förälder eller vårdnadshavare är delaktig. Skolsociala stödteamet finns till för grundskoleelever och deras familjer från förskoleklass till årskurs nio.

Så arbetar vi

Skolsociala stödteamet är en öppen insats via socialtjänsten vilket innebär att insatsen är helt frivillig. Du kan kontakta skolsociala stödteamet för rådgivning via telefon utan att skolan behöver vara inkopplad.

När en stödinsats inleds utformas samarbetet tillsammans med er som familj utifrån era behov. Stöd och samtal kan ske på skolan, hemma hos er eller på annan lämplig plats. Stödet sker genom regelbundna familjesamtal och kontinuerlig uppföljning med skolan. Vid en stödinsats är alltid skolan informerad om att insatsen pågår.

Vi inleder alltid stödinsatser med ett möte mellan er som familj, skolsociala stödteamet och skolan.

Kontakta oss

Det finns två sätt att komma i kontakt med oss.

  • Du som vårdnadshavare kan kontakta oss direkt för rådgivning och stöd.
  • Rektorn på barnets skola kan föreslå att vi ska samarbeta.

Kontaktuppgifter:

Du kan välja att kontakta oss på skolsocialastodteamet@strangnas.se eller kontakta någon av våra familjebehandlare direkt.

Namn:

Telefon:

E-post:

Helen Persson

0152-299 28

helen.persson@strangnas.se

Sanna Björkman0152-296 98sanna.bjorkman@strangnas.se

Chatarina Falck

0152-292 48

chatarina.falck@strangnas.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 april 2024