Klimatmålen: "Gick det då kan det inte vara omöjligt framöver"

Målet om fossilfria transporter är möjligt att nå medan målet om klimatneutralitet år 2040 kräver mycket stora insatser för att nås. Det visar uppföljningen av kommunens klimat- och energiplan.

År 2030 ska alla utsläpp från transporter i Strängnäs kommun ha minskat med 100 procent. Minskningen mellan år 2019 och 2020, vilket är de senaste siffrorna som finns tillgängliga, var 10 procent. Dessa siffror är troligen påverkade av pandemin och därför är fortsatta åtgärder viktiga.

– Med årliga minskningar i den storleksordningen når vi målet men då måste samhällets alla aktörer arbeta ännu mer tillsammans för att ställa om. Vi visade under pandemin att det går att kombinera tillväxt med utsläppsminskningar. Gick det då kan det inte vara omöjligt framöver, säger Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs kommun.

För att nå målet behöver minskningen alltså vara ungefär lika stor som år 2020 räknat i antal tusen ton per år. Åtgärder som kan bidra till målet är till exempel kampanjer för att få fler att välja kollektivtrafiken. Det görs redan i dag bland annat genom en digital tjänst som heter Resvana och olika prova-på-kampanjer. Kommunanställda erbjuds så kallad förmånscykel och det kan även bli aktuellt med förmånssystem för kollektivtrafikkort och klimatsmarta förmånsbilar.

En positiv trend är att bland kommuninvånarnas bilar ökar andelen fossilfria. Med fossilfria menas alla bilar som inte drivs av bensin och diesel. I maj lanseras en biogastankstation i Strängnäs för både privatpersoner och företagstransporter.

– Kollektivtrafiken är klimatneutral sedan 2021 och nu kan även yrkestrafik och privatbilister tanka biogas i Strängnäs. Skiftet till mer fossilfria bilar behöver gå ännu fortare och tankstationen är en sak som kan bidra. Vi som kommun kan och ska agera möjliggörare för enskilda att fatta klimatsmarta val, säger Jacob Högfeldt.

Klimatneutralitet år 2040 kräver mycket stora insatser

De totala klimatpåverkande utsläppen minskade med sex procent år 2020, mycket tack vare den tioprocentiga minskningen av utsläpp från transporter. Mycket stora insatser inom flera områden kommer att behövas för att nå målet. Kommunen lever idag inte upp till målen i klimat- och energiplanen när det till exempel gäller mer växtbaserat på tallriken eller hållbar konsumtion.

Det pågår dock en rad arbeten inom kommunen, till exempel ska vi definiera vad som är en hållbar andel kött och vilken klimatpåverkan per kilo livsmedel kommunen ska ha. Menyer kommer att anpassas så att de blir mer växtbaserade och anpassade till den typ av mat gästerna vill äta. Ytterligare pedagogiska insatser och kommunikation behövs för att underlätta den omställning som krävs. Här är serietidning, Smaklig måltid med familjen Gräslund, som kommunen tagit fram, ett verktyg.

– Vi fortsätter utveckla arbetet med minskat matsvinn i alla våra kök för att minska vår miljö- och klimatpåverkan. Det nya ombyggda kommunhusets inredning kommer till stor del bygga på återbruk, säger Lars Ekström, kommundirektör i Strängnäs kommun, och fortsätter:

– För att få en bättre kontroll på kommunkoncernens egen klimatpåverkan kommer vi under 2023 införa en form av klimatredovisning som även kommer att visa var det är viktigast att göra insatser, säger han.

Rapporten i sin helhet , 1 MB.

Relaterade länkar

Hållbart resande - Strängnäs kommun (strangnas.se)

Hållbara måltider - Strängnäs kommun (strangnas.se)

Kotrversion av klimat och energiplanen , 19 MB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 maj 2023