Information vid kriser

Vid en större olycka eller samhällskris är det viktigt att du vet hur du kan få information eller kontakta olika myndigheter.

Kommunen försöker informera berörda och övriga invånare så snabbt som möjligt. Informationen ska i första hand finnas här på vår webbplats strangnas.se.

Vi delar även information på Strängnäs kommuns Facebook-sida.

Vid större räddningsinsatser, kriser eller samhällsstörningar kan kommunens trygghetspunkter öppna.

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns hjälp eller stöd inom olika områden. Här hittar du viktiga telefonnummer.

Vid större kriser aktiveras och samordnas kommunens krisstöd. Med krisstöd menas det omedelbara omhändertagandet av en person i kris, i form av till exempel avlastningssamtal, samt eventuella efterföljande professionella insatser. Den drabbade får stöd utifrån psykiskt och socialt omhändertagande vid större kriser (POSOM).

De drabbade ska få stöd när den ordinarie stödverksamheten inte räcker till vid en större kris. Krisstöd är en del av Strängnäs kommuns krisorganisation.

Läs mer om krisstöd

En trygghetspunkt är en plats där du vid en räddningsinsats, kris eller samhällsstörning kan få information och krisstöd. Från trygghetspunkterna går det att larma polis, ambulans och räddningstjänst.

Trygghetspunkterna finns till för de som bor eller befinner sig inom ett visst geografiskt område. Trygghetspunkterna får aktuell information från kommunens krisledning. Personal på trygghetspunkterna rapporterar tillbaka det aktuella läget till krisledningen.

De flesta av kommunens trygghetspunkter finns i Svenska Kyrkans församlingshem.

Här finns din trygghetspunkt:

  • Strängnäs Domherren, Kyrkans hus, Biskopsgränd 2.
  • Mariefreds församlingshem, Bergsgatan 1.
  • Stallarholmens församlingshem, Ytterselövägen 8.
  • Åkers styckebruks församlingshem, Bruksvägen 7.
  • Fogdö sockenstuga, Fogdö kyrkbacke.
  • Vansö församlingshem, Vansö kyrkbacke 1B.

Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, är ett system för att varna människor om att något allvarligt har hänt som omedelbart hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. VMA utgörs dels av utomhuslarm, dels av meddelande i radio och TV. VMA kan också skickas ut per telefon.

Läs mer om VMA hos MSB.

Sveriges Radio P4 ska förmedla viktig information när samhället drabbas av en kris eller störning. Läs mer om Sveriges Radio som beredskapskanal.

Krisinformation.se har samlat lättläst krisinformation på sin webbplats Lättläst - Krisinformation.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2022