Klimat- och hållbarhetspriset 2022

Vinnarna av 2022 års klimat- och hållbarhetspris presenteras här.

Klimat- och hållbarhetspriset instiftades våren 2021

Med priserna vill Strängnäs kommun uppmärksamma och uppmuntra insatser som bidrar till en hållbar utveckling. Klimat- och hållbarhetspriset instiftades våren 2021.

Priser delas ut i två kategorier:

 • Klimatpriset, som är särskilt inriktat för att uppmärksamma insatser som bidrar till målet om fossilfria transporter och klimatneutralitet.
 • Hållbarhetspriset, som är bredare och vill uppmärksamma och lyfta initiativ inom alla tre hållbarhetsdimensioner social-, ekonomisk- och miljömässig hållbarhet.

KIimatpriset - kriterier

Pristagaren ska ha gjort insatser, medverkat till eller höjt kunskapen inom minst ett av följande områden:

 • Hållbara transporter och resor
 • Produktion och konsumtion av klimatsmart mat
 • Hållbar konsumtion
 • Energi- och resurseffektiv bebyggelse och markanvändning
 • Ökad lokal förnybar energiförsörjning

Hållbarhetspriset - kriterier

Pristagaren ska ha gjort insatser, medverkat till eller höjt kunskapen inom minst ett av följande områden:

 • Förbättrad hushållning med naturresurser, material, råvaror och energi
 • Hållbara måltider
 • Giftfri miljö och rena vatten
 • Biologisk mångfald
 • Människors hälsa, delaktighet, jämställdhet, inkludering och livskvalitet
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2023