Din krisberedskap

Någon gång händer det. Frågan är bara när. Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid. Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vanligt.

Långvariga elavbrott, avbrott i dricksvattenförsörjningen och olyckor är exempel på händelser som kan utvecklas till samhällskriser som kan drabba dig och din omgivning.

Du måste själv ha en hemberedskap och ordna värme, mat och vatten när samhällets service inte fungerar som vanligt. På Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, webbplats hittar du information om hur du kan förbereda dig.

Broschyren Om krisen eller kriget kommer innehåller samhällsinformation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. I broschyren hittar du information om hur du kan förbereda dig inför allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter.

Läs broschyren på MSB:s webbplats Om krisen eller kriget kommer

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum och ungefär sju miljoner skyddsplatser. Dessa skyddsrum finns spridda i vanlig bebyggelse och används i fredstid som helt vanliga lokaler. Det är respektive fastighetsägare som ansvarar för sitt skyddsrum.

Hos MSB kan du läsa mer och hitta närmaste skyddsrum.

Vid eventuell vattenbrist eller vid långvariga driftstopp där vattentillförseln stängs av finns det så kallat nödvatten hos Sevabs vattenkiosker.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 februari 2022