Finningeskolans fritidshem

Finningeskolan har fyra åldersblandade fritidshemsavdelningar. Det är Villekulla, Junibacken, Törnrosdalen och Lönneberga.

Fritidshem

Vi har två öppningsavdelningar från klockan 06:00 på Villekulla och Lönneberga och en stängningsavdelning på Törnrosdalen till klockan 18:00. På fritids serveras frukost, mellanmål och frukt.

Fritidshemmets utbildning kompletterar förskoleklass och skola. Våra avdelningar strävar efter likvärdighet och samplanerar därför en del av innehållet.

Stor vikt läggs på barnens delaktighet och aktiviteterna är både styrda och fria. Många av aktiviteterna sker utomhus och fokuserar på rörelse. En eftermiddag i veckan har avdelningen utefritids och en eftermiddag används idrottshallen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 augusti 2022