Val av skola

Här hittar du information om hur du väljer skola i Strängnäs kommun.

Skolval till höstterminen 2023

Perioden för skolval till höstterminen 2023 kommer att vara 23 januari-12 februari.
Under den perioden kommer det att finnas en tillgänglig länk för skolval publicerad på denna sida.

Längre ner på sidan finns länkar till det årliga skolvalet, ansökan om skolbyte samt om du tänker flytta in till eller flytta ut ur kommunen.

Sök till kommunal grundskola

I Strängnäs kommun finns sju kommunala grundskolor. Antagning till kommunal skola hanteras av utbildningskontoret. Du som vill ansöka till en kommunal skola gör det via kommunens e-tjänst.

Sök till fristående grundskola

I Strängnäs kommun finns sex skolor som drivs av fristående huvudmän, så kallade friskolor. Friskolor hanterar sin egen antagning och ansökan görs direkt till den önskade skolan.

Rätten till modersmålsundervisning har barn till förälder som har ett annat språk än svenska som umgängesspråk. För de nationella minoritetsspråken krävs inte att språket är dagligt umgängesspråk. Detta krävs inte heller om barnet är adopterat. Ansökan om modersmålsundervisning lämnas till rektor som gör en bedömning om kraven för antagning är uppfyllda.

Rätten till studiehandledning på sitt modersmål, har elever som behöver det. Ansökan om studiehandledning lämnas till rektor som gör en bedömning om kraven för antagning är uppfyllda.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2022