Fritidshem

Fritids

Vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt att ansöka om plats på fritidshem. Du kan ansöka om fritidshem för barn som går i förskoleklass och i grundskola. Fritidshem erbjuds till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Ansök om plats på fritidshem

Fritidshemmen är alla knutna till respektive skola. Där kan barnen vistas de delar av dagen när de inte går i skolan. Under lovdagar och ferier finns det möjlighet att vara på fritidshemmet hela dagarna.
Information om fritidshemmen hittar du under respektive skola.

Ansökan till fristående skolor görs direkt till den önskade skolan.

Ändra vistelsetid (schema)

För att fritidshemmet ska kunna planera verksamheten behöver ni registrera nytt schema senast två veckor innan behovsdatumet. Uppgifterna lämnas via lärplattformen Quiculum.

Fritidshem under skollov

Barn som normalt inte har någon plats på ett fritidshem men som behöver en tillfällig plats under skollov kan ansöka om detta.

Se öppettider och planeringsdagar för fritidshem

Uppsägning

Uppsägningen av kommunalt fritidshem sker via e-tjänsten och uppsägningstiden är två månader och under den tiden betalar du din avgift.

Nattis

Nattis, klockan 18.30-06.00

Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid för barn mellan 1 år och till och med vårterminen barnet fyller 13 år, gör du direkt till Nattugglans förskola:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 oktober 2022