Frågor och svar om fritidshem

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Du ansöker om plats till fritids via e-tjänst.

Läs mer på sidan Fritidshem.

Nej, du kan endast söka till ett fritids.

Vi tillämpar en handläggningstid på 2 veckor för en plats, räknat från det datum din ansökan kom in. Schema måste inkomma 2 veckor innan platsen startar.

Om någon av er är föräldraledig/arbetssökande är man inte berättigad till fritids. Platsen behöver sägas upp omedelbart.

Om du är i behov av fritidsplats på nya skolan sker ett byte per automatik. Vid byte från kommunal till fristående verksamhet vänligen kontakta den fristående verksamheten då blankett behöver undertecknas.

Strängnäs kommun tillämpar maxtaxa och beräknar avgiften på hushållets bruttoinkomster. Från 1 januari 2019 är maxtaxan per hushåll 47 490 kronor brutto per månad.

Ja, du betalar avgift även när ditt barn är ledigt, till exempel under sommaren.

Du som har oregelbunden inkomst kan uppge genomsnittet som du tjänat brutto de tre senaste månaderna.

Om din arbetssituation eller sysselsättningsgrad förändras måste du inkomma med nya uppgifter. Det är viktigt att dina registrerade uppgifter är aktuella

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 november 2019