Åkerskolan

Åkerskolan ligger i Strängnäs kommundel Åkers styckebruk.

Årskurs: F-9
Antal elever: Cirka 510

Åkerskolan är en skola som har fantastiska förutsättningar att fortsätta sin resa mot en modern skola där elever och personal trivs och levererar höga resultat.

Hos oss arbetar vi utifrån en lektionsstruktur som vi kallar Åkerslektionen där syfte och mål tydligt framgår.

Vårt fokus ska alltid vara på elevernas kunskapsutveckling och elevernas bästa. Klimatet bland personalen ska präglas av kollegialt lärande, nyfikenhet på nya arbetssätt och metoder samt inkluderande lärmiljöer.

Åkerskolan ingår i Skolverkets treåriga projekt - Samverkan för bästa skola, ett samarbete där vår personal genomför kompetensutveckling i form av Specialpedagogiska lyftet.

Vi har ämnessalar för musik, slöjd, hem- och konsumentkunskap, bild och NO-ämnen. I skolans omedelbara närområde finns även badhus, ishall, fotbollsplaner, bibliotek och stora naturområden som också används i undervisningen.

Fritidshem

På Åkerskolan finns både morgon- och eftermiddagsfritids.

Inför skolvalet

Du som ska välja skola till höstterminen kan kontakta skolan för mer information.

Sociala medier

Följ gärna vår skola i sociala medier.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 januari 2023