Karinslundsskolan

Karinslundsskolan är en kommunal skola på Tosterön. Vi har nära till naturen och vi använder oss av den möjligheten i undervisningen.

Årskurs: F-6
Antal elever:
Cirka 200

Skolans storlek gör att vi kan se varje barn och vi arbetar efter devisen att ”Alla barn är allas barn”.

På Karinslundsskolan försöker vi se varje barn med utgångspunkt från barnets egna intressen, behov och utveckling. Vi vill skapa en miljö som ger trygga, glada och hänsynsfulla barn där både barn och personal trivs. Vi har ambitionen att tillsammans med elever och föräldrar främja elevernas utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Vår värdegrund symboliseras av droppen:

  • Alla har lika värde och behövs. Tillsammans bildar dropparna ett hav.
  • Tålamod – vi ger inte upp. Droppen urholkar stenen.
  • Alla handlingar är betydelsefulla. Droppen ger ringar på vattnet.

Karinslundsskolan ingår i Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola tillsammans med flera andra kommunala skolor. Satsningen är skräddarsydd utifrån noggranna analyser av vad just den specifika skolan behöver i kompetensutveckling.

Fritidshem
På Karinslundsskolan finns både morgon- och eftermiddagsfritids.

Inför skolvalet

Du som ska välja skola till höstterminen kan ta del av en informationsfilm om vår skola.

Sociala medier

Följ gärna vår skola i sociala medier.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 januari 2022