Anpassad grundskola

I den anpassade grundskolan jobbar pedagogerna för att utveckla varje elev utifrån dess egna förutsättningar. Undervisningen följer anpassade grundskolans läroplan och nyttjar modern teknik.

Anpassad grundskola

I Strängnäs kommun är den anpassade grundskolan uppdelad på två enheter:

Årskurs 1 - 6 Tosteröskolan

Årskurs 6 - 9 Thomasskolan

Verksamheten finns på Campus Eldsund Hus 10.

Anpassad grundskola finns från årskurs 1 till årskurs 9.

Ansök om plats på anpassad grundskola

För att få gå i anpassad grundskola krävs en utredning bestående av en medicinsk, psykologisk, pedagogisk och social bedömning som visar att eleven tillhör målgruppen, det vill säga inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapskrav.

I Strängnäs kommun är det chefen för barn- och elevhälsan som fattar beslut om mottagande. Vårdnadshavare kan efter besked om mottagande välja att eleven integreras i den vanliga grundskolan med undervisning enligt den anpassade grundskolans läroplan.

Om du som vårdnadshavare funderar på om ditt barn bör gå i anpassad grundskola finns följande tre möjligheter från 6 års ålder:

  • Vårdnadshavare önskar att deras barn går kvar ett extra år i förskola (särskild ansökan om uppskjuten skolplikt måste göras)
  • Vårdnadshavare önskar att deras barn börjar förskoleklass för att därefter ta ställning (tillsammans med rektor och elevhälsan) om anpassad grundskola är ett mer aktuellt alternativ
  • Vårdnadshavarna önskar att deras barn börjar årskurs 1 i anpassad grundskola redan från 6 års ålder

Ansökan till anpassad grundskola sker i särskild ordning. Om du har frågor om ovanstående alternativ eller vill ansöka om uppskjuten skolplikt kontakta skolval@strangnas.se

Ansökningsblanketter

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2023