Vasaskolan

Vasaskolan är en modern, renoverad och mångkulturell grundskola i centrala Strängnäs.

Årskurs: F-3
Antal elever: Cirka 270

Att börja skolan är en stor händelse för alla barn. Grunden till att behålla sin nyfikenhet och lusten att lära genom hela grundskolan är viktig för oss här på Vasaskolan. Vasaskolan ska vara en plats där man känner sig välkommen och trygg, där man blir accepterad, sedd och lyssnad på. Vi ser bemötande, kunskap och engagemang som centrala delar i skolans uppdrag. Flexibilitet, delaktighet och kreativitet värdesätts.

Vår värdegrund bygger på respekt, tydlighet, utveckling och öppenhet.

Vi lyssnar på och bryr oss om varandra, vi använder ett vårdat språk och uppträder schysst. Vi har positiva förväntningar på alla och sätter upp tydliga mål. Vi ser möjligheterna och vågar prova nytt. Vi har ett öppet, tillåtande och vänligt klimat. Vi delger varandra idéer.
I våra klassrum finns digital utrustning som integreras naturligt i den dagliga verksamheten genom iPads, Activeboards och datorer.

Vi arbetar kontinuerligt med lärande och trygghetsskapande aktiviteter där eleverna i de olika årskurserna samarbetar. Det kan handla om våra uppskattade fadderdagar, våra värdegrundsveckor men även i det dagliga arbetet med Barnens fyrarummare och skolstegen.

Fritidshem

På Vasaskolan finns både morgon- och eftermiddagsfritids.

Inför skolvalet

Du som ska välja skola till höstterminen kan ta del av en informationsfilm om vår skola.

Sociala medier

Följ gärna vår skola i sociala medier.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2024