Finningeskolan

Finningeskolan ligger i Finninge, 3 kilometer utanför centrala Strängnäs. Skolans omgivningar lämpar sig väl för den miljöanknutna undervisningen och är även en stor tillgång för elevernas kreativitet och skaparglädje utomhus.

Årskurs: F-3
Antal elever:
Cirka 360

Skolans pedagogiska arbete

Elevers nyfikenhet, olika inlärningsstilar och behov ställer stora krav på pedagogiken. Pedagogerna möter dessa krav med att variera arbetssätt och metoder samt med digital teknik i form av SMART-board som är en interaktiv projektor/tavla, IPads, dator samt mjukvaror som anpassas till eleven.

Finningeskolan är en övningsskola och tar löpande emot lärarstuderande från Mälardalens Högskola. Detta bidrar till utveckling av vår undervisning och vår verksamhet. Dessutom låter vi kultur, skapande och rörelse, som förstärker och fördjupar lärandet, få ta plats under elevernas tid i vår verksamhet.

Skolan arbetar flitigt med miljön genom olika aktiviteter och har tilldelats ”Grön flagg”, vi har till exempel någon form av utomhusundervisning varje vecka.

Delaktighet, inflytande och trygghet

På Finningeskolan ses varje barn med utgångspunkt från barnets eget intresse, behov och utveckling. Vi vill skapa en inkluderande lärmiljö som ger trygghet och glädje.

För att kunna lära sig och känna sig trygg i skolan måste man träna sig socialt och känslomässigt. Vi har därför valt att arbeta med social och emotionell träning, med hjälp av olika metoder.

Vi har ambitionen att tillsammans med elever, personal och vårdnadshavare främja elevers utveckling och en livslång lust att lära.

Fritidshem

På Finningeskolan finns både morgon- och eftermiddagsfritids.

Inför skolvalet

Du som ska välja skola till höstterminen kan ta del av en informationsfilm om vår skola.

Sociala medier

Följ gärna vår skola i sociala medier.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2024