Åkerskolans fritidshem

Åkerskolan har 3 fritidshemsavdelningar; en för förskoleklass och två för årskurs 1-6.

 Vi arbetar enligt läroplanen och använder oss av vår närmiljö; simhallen, idrottshallen, ishallen och skogen, som inbjuder till lek,
kreativitet och lust att lära. Vi samarbetar med Skol IF.

Planering av verksamheten sker varje vecka, både för enskilda avdelningar men också alla avdelningar tillsammans.

Vi lägger stor vikt vid det personliga mötet med vårdnadshavare i samband med hämtning och lämning. För oss är barnens trygghet i fokus och det genomsyrar vårt arbete.

Öppningen sker på två avdelningar F-1 och 2-6 för att eleverna ska få en bra start på dagen. Innan skolstart får barnen på fritidshemmet en bra frukost med gröt och smörgås.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 oktober 2020