Tandvård

Om du har en funktionsnedsättning eller har ett stort behov av omsorg kan du ha rätt till tandvårdsintyg och uppsökande tandvård.

Vem har rätt till hjälpen?

Du har rätt att få en årlig bedömning av munhälsan och annan nödvändig tandvård om du:

  • Bor på särskilt boende
  • Bor i bostad med särskild service
  • Bor i det egna hemmet, men är i behov av omvårdnad större delen av dygnet.
  • Har rätt till hjälp enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), eller om du lider av allvarlig psykisk ohälsa och därför inte förmår söka tandvård.

För att få ta del av den särskilda tandvården måste först en utredning göras och därefter skrivs ett intyg. Intyget utfärdas av regionens tandvård. Tandvårdsintyget ger dig rätt till tandläkarbesök för nödvändig tandvård inom högkostnadsskyddet. Till nödvändig tandvård räknas åtgärder som gör att du kan äta och åtgärder som lindrar smärta och obehag i munnen samt förebyggande behandling.

Om du har hemsjukvård skrivs underlaget till intyget av sjuksköterska. Om du inte har hemsjukvård är det socialkontorets biståndshandläggare som du ska vända dig till. Socialkontorets biståndshandläggare når du via kontaktcenter.

Bor du i ett särskilt boende/boende med särskilt stöd utfärdar sjuksköterskan underlaget till intyget.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2020