Rehabilitering

Rehabilitering innebär att du tränar upp olika funktioner eller förmågor efter en skada eller sjukdom. Rehabilitering kan ske både på vårdcentral, sjukhuset och i hemmet.

Har du varit sjuk eller skadat dig kan du få hjälp av kommunen med rehabiliterande åtgärder. Det kan till exempel vara träning, behandling, utprovning av hjälpmedel eller anpassning av bostaden. Hjälpen ser olika ut beroende på hur du bor och vi anpassar den alltid efter dina behov. Inom kommunen är det en arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast som gör den individuella bedömningen, förskriver och provar ut hjälpmedel. Du får instruktioner, information och träning i att använda dem.

Hjälpmedel skrivs ut till dig som ett lån

Du ansvarar för hjälpmedlet under lånetiden och det ska återlämnas när du inte längre behöver det. Om det kommer bort, förstörs eller inte lämnas tillbaka är du skyldig att ersätta det.

Vid utprovning av hjälpmedel tas en avgift ut och för vissa hjälpmedel tar regionen ut en egenavgift.

Du ansvarar själv för återlämning av hjälpmedel och det kan ske på samtliga vårdcentraler i Strängnäs kommun under deras respektive öppettider, ochpå hjälpmedelscentralen på Fraktgatan 5 i Eskilstuna (nås på 0771-405406). Kontakta respektive mottagare för mer information. Hjälpmedlen ska märkas tydligt med ditt personnummer för avregistrering.

Stora hjälpmedel, till exempel sängar eller duschstolar på hjul hämtas av chaufför från Hjälpmedelscentralen i Eskilstuna. För beställning av upphämtning av skymmande hjälpmedel kontakta Hjälpmedelscentralen i Eskilstuna, eller ta hjälp av din förskrivare

Kontakt

 • Socialkontoret

  E-postadress:

  socialnamnden@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Fax 0152-296 05

 • Elin Larsson Roos

  Enhetschef Hälso- och sjukvård och rehabilitering

  Telefon:

  0152-331238

 • Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast

  Telefon:

  0152-299 23

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2023