Riksfärdtjänst

Ska du resa utanför kommungränsen kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst är till för dig som på grund av en funktionsnedsättning får fördyrade reskostnader. Riksfärdtjänstresa beviljas i första hand med tåg, buss, flyg eller båt tillsammans med en ledsagare.

Resan sker med det billigaste färdsättet som är rimligt för funktionsnedsättningen. Riksfärdtjänst kan även beviljas med taxi eller specialfordon men då ska bedömning göras att den sökande inte kan resa med allmänna kommunikationer tillsammans med en ledsagare

Kraven för att vara berättigad till riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst. Din funktionsnedsättning ska ha en beräknad varaktighet om minst sex månader och ändamålet med resan ska vara rekreation eller enskild angelägenhet.

En ansökan om riksfärdtjänst bör vara färdtjänsthandläggare tillhanda senast 3-4 veckor innan planerad avresedag, vid storhelger senast 4 veckor innan.

Kontakta socialkontorets färdtjänsthandläggare för mer information om riksfärdtjänst. Socialkontorets färdtjänsthandläggare når du via kontaktcenter.

 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2022