Färdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafik för personer med en funktionsnedsättning.

För att vara berättigad till färdtjänst ska din funktionsnedsättning ha en varaktighet om minst tre månader samt att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Det här gäller med anledning av covid-19

Återgång till normala samordningsrutiner. Merparten av äldre och personer i riskgrupper är nu fullt vaccinerade mot Covid 19. Smittspridningen avtar, Regeringen och Folkhälsomyndigheten minskar restriktionerna succesivt med början 1 juni. Vi kommer därför att återgå till att samplanera resor i större utsträckning. Samplanering kommer att ske fullt ut från 1/7.Trevlig sommar!

Eskilstuna (rft.se)

Läs mer på Sörmlandstrafikens webbplats.

Patient som ska resa till vaccination för covid-19 kan göra det avgiftsfritt utan sjukreseintyg. Beslutet gäller från 18 januari till och med 30 juni. Patienten bokar själv sin resa via Sörmlandstrafikens servicecenter telefon 020-44 40 00.

Mer information finns på Region Sörmlands webbplats.

Färdtjänsten bygger på samåkning.

Ansökan om färdtjänst görs hos socialkontorets färdtjänsthandläggare. Socialkontorets färdtjänsthandläggare når du via kontaktcenter.

Om du är berättigad och beviljas färdtjänsttillstånd får du ett beslut och information hemskickat.

Vanliga frågor och svar

Den som har beviljats färdtjänst har möjlighet till 12 resor tur och retur per år till/från Eskilstuna. För resor till annan kommun eller ytterligare resor till Eskilstuna finns möjlighet att ansöka om riksfärdtjänst. För den som beviljas riksfärdtjänst blir egenavgiften för resan lägre än för resa med färdtjänst.

För resor till och från vårdgivare eller tandvård är det sjuk- och behandlingsresor som gäller.

För mer information om dessa resor kontaktar du din vårdgivare eller Sjukreseenheten: 0155-24 73 57.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2021