Röstmottagare

Uppdraget är viktigt och avgörande för att våra demokratiska val ska fungera. Röstmottagare vid förtidsröstningen arbetar från cirka tre veckor före och fram till valdagen.

Valdagen

Arbetslagen organiseras med en ordförande, en vice ordförande och sex till åtta röstmottagare. Varje arbetslag har ansvar för ett valdistrikt och vi har 23 valdistrikt i Strängnäs kommun. Läs mer i nyheten om att vi går från 20 till 23 distrikt inför valet 2022.

Förtidsröstningen

Aktuella lokaler är:

 • Kontaktcenter i kommunhuset
 • medborgarkontoren i Mariefred, Stallarholmen och Åkers styckebruk
 • gymnasieskolor för elever med rösträtt
 • äldreboenden för boende
 • kriminalvårdsanstalten i Mariefred för intagna med rösträtt


 • Ta emot röstande vid entrén.
 • Ordna kösystem för att förhindra trängsel i lokalen.
 • Dela ut valkuvert och informera om hur valsedlarna ska läggas i kuverten.
 • Svara på frågor.
 • Se till att de röstande kan rösta i lugn och ro.
 • Hålla ordning vid valskärmarna och valsedelsborden.
 • Ta emot röster.
 • Pricka av i röstlängden.
 • Granska och räkna röster.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 maj 2022