Andra aktörer inom konsumentvägledning

Hallå Konsument

Som komplement till den kommunala konsumentvägledningen finns Hallå konsument som är en nationell upplysningstjänst. Dit kan du ringa för att få vägledning före och efter köp, med reklamationer, avtal osv.
Telefon: 0771-525 525
Telefontid: måndag-torsdag kl. 9-15, fredag kl. 9-12
På webbplatsen finns mycket information och verktyg för dig som konsument.

www.hallakonsument.se

Konsumentverket

Hit kan du vända dig för att anmäla företag som säljer farliga produkter, har oskäliga avtalsvillkor eller marknadsför sina varor/tjänster på ett vilseledande eller felaktigt sätt.

www.konsumentverket.se

Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet som avgör ärenden där konsumenter är i tvist med företag. Hit kan du anmäla ditt ärende för att få tvisten prövad.
De fattar beslut som är en rekommendation om hur ärendet ska lösas. Innan konsumenten anmäler ärendet måste företaget sagt nej till konsumentens krav. ARN har ingen rådgivning.

www.arn.se

Råd och Rön

www.radron.se

Energirådgivning

För närmare information och råd i Energi- och klimatfrågor läs vidare på följande länk Energi- och klimatrådgivning

Bilsvar

Hjälper konsumenter att välja bilmodell utifrån behov, ekonomi och miljö.

www.bilsvar.se

Konsument Europa

Information till konsumenter om att handla varor och tjänster utanför Sverige inom EU, Norge och Island

www.konsumenteuropa.se

Money From Sweden

Webbtjänst som jämför avgifter och växelkurser för överföringar till utlandet

www.moneyfromsweden.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2023